Czcionka:

Kontrast:

ZS2 na konsultacjach wojewódzkich dla młodzieży

Data publikacji: 24 października 2022, 03:09

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zorganizowało konsultacje wojewódzkie dla młodzieży. Reprezentanci szkół z całego Podkarpacia mieli okazję porozmawiać o różnych problemach młodych ludzi. Spotkanie odbyło się 3 października 2022 w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Naszą szkołę reprezentowali Jakub Pilch i Kacper Król.

W obecności wojewody podkarpackiej, Ewy Leniart, podkarpackiej kurator oświaty Małgorzaty Rauch, zaproszonych gości i ekspertów rozmawiano na temat polskiej szkoły w XXI wieku, używania telefonów podczas lekcji, przeprowadzono otwartą dyskusję o zdrowiu psychicznym w szkołach oraz zadano uczestnikom pytanie, czy potrzebni są w Polsce Rzecznicy Praw Ucznia. Wnioski z powyższych konsultacji zostaną przedstawione w MEiN.