Czcionka:

Kontrast:

Skład Rady Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW 2022/2023

Przewodnicząca: Magdalena Bieleń

Zastępca przewodniczącego: Marcin Szybist

Sekretarz: Marta Polechońska

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca: Ewa Gliwa

Członkowie: Grzegorz Turkawski, Tomasz Faryna

Przedstawiciele Rad Oddziałowych:

1. 1as- Natalia Wilda

2. 1ce- Dominika Chrząszcz

3. 1to- Marcin Szybist

4. 1co- Małgorzata Drobot

5. 2as- Marta Polechońska

6. 2ce- Marek Smulski

7. 2to- Magdalena Bieleń

8. 2co- Ewelina Przybyło

9. 3ae- Ewa Adamska

10. 3cs- Lidia Kinal-Wnuk

11. 3to- Ewa Gliwa

12. 3co- Małgorzata Kramarz

13. 4ae- Grzegorz Turkawski

14. 4cm- Katarzyna Proćko

15. 4to- Magdalena Idec

16. 4co- Marta Pańczyk

17. 4aeg- Tomasz Faryna

18. 4cmg- Dorota Śmietana

19. 4tog- Agnieszka Struś 20. Internat- Beata Kępka