Czcionka:

Kontrast:

Skład Rady Rodziców

Numer konta Rady Rodziców
PKO Bank Polski
06 1020 2980 0000 2702 0117 5538

RADA RODZICÓW 2021/2022

Przewodnicząca: Magdalena Bieleń

Zastępca przewodniczącego: Joanna Pytlowany

Sekretarz: Agnieszka Struś

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca: Ewa Gliwa

Członkowie: Katarzyna Bodnar, Grzegorz Turkawski

Przedstawiciele Rad Oddziałowych:

 1. 1as- Marta Polechońska
 2. 1ce- Marek Smulski
 3. 1to- Magdalena Bieleń
 4. 1co- Justyna Michalska
 5. 2ae- Ewa Adamska
 6. 2cs- Anna Gac
 7. 2to- Ewa Gliwa
 8. 2co- Radosław Wiszyński
 9. 3ae- Grzegorz Turkawski
 10. 3cm- Katarzyna Proćko
 11. 3to- Bogumiła Rzyman
 12. 3co- Marta Pańczyk
 13. 3aeg- Joanna Szczepek
 14. 3cmg- Aneta Niecko
 15. 3tog- Agnieszka Struś
 16. 3cog- Katarzyna Skałkowska
 17. 4cm- Katarzyna Bodnar
 18. 4to- Joanna Pytlowany
 19. Internat- Anna Łukowicz