Czcionka:

Kontrast:

Klasy i wychowawcy

Rok szkolny 2023/2024


1CO – Agnieszka Kubowicz

mechanik pojazdów samochodowych/operator obrabiarek skrawających

1CR – Sebastian Jajko

technik pojazdów samochodowych/technik robotyk

1ES – Maciej Zygar

technik elektronik/technik spawalnictwa

1AO -Aneta Czech

technik automatyk/technik ochrony środowiska

2CO – Piotr Kot

mechanik pojazdów samochodowych/operator obrabiarek skrawających

2CE – Anita Leszczyńska

technik pojazdów samochodowych/technik elektronik

2AS – Alina Wójcicka

technik automatyk/technik spawalnictwa

2TO – Katarzyna Zimoń

technik teleinformatyk/ technik ochrony środowiska

3CO – Marek Balwierczak

mechanik pojazdów samochodowych/ operator obrabiarek skrawających

3TO -Teresa Mazur

technik teleinformatyk/technik ochrony środowiska

3AS -Magdalena Kondrat

technik automatyk/technik spawalnictwa

3CE – Martyna Mszanecka-
Dworzańska

technik pojazdów samochodowych/technik elektronik

4AE – Bogdan Bieńczak

technik automatyk/technik elektronik

4TO – Ewa Bień

technik teleinformatyk/technik ochrony środowiska

4CS – Agnieszka Sachajdak

technik pojazdów samochodowych/ technik spawalnictwa

5AE – Barbara Więch

technik automatyk/technik elektronik

5CM – Elżbieta Gierad-
Przybyła

technik pojazdów samochodowych/technik mechanik

5TO – Piotr Wójcik

technik teleinformatyk/technik ochrony środowiska