Czcionka:

Kontrast:

RODO

Administratorem danych osobowych Zespołu Szkół Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku jest dyrektor szkoły.

e-mail: zsm@ks.onet.pl

Inspektorem danych osobowych w szkole jest Pan Matuła Mirosław

e-mail: ido@zs2.sanok.pl

RODO dla szkoły

Klauzula informacyjna