Czcionka:

Kontrast:

Informacje o szkole

Zespół Szkół nr 2 w Sanoku, popularnie znany jako „MECHANIK” to nowoczesna  szkoła z ponad siedemdziesięcioletnią tradycją.

Od kilku ostatnich lat szkoła stawia na ścisłą współpracę z lokalnym rynkiem pracy, współpracując z największymi firmami regionu, takimi jak: ADR Polska S.A., DO-MET, Automet Group, EAE Elektronik, Sanok Rubber Company (dawny Stomil) oraz z wieloma mniejszymi zakładami pracy. Współpraca ta została w ostatnim czasie zacieśniona poprzez podpisanie umów patronackich z wyżej wymienionymi firmami a w konsekwencji złożenie wraz z partnerami biznesowymi wniosków  o dofinansowanie działań mających na celu rozwijanie szkolnictwa technicznego i branżowego. Dzięki takiej współpracy „MECHANIK”, jako jedyna szkoła w powiecie sanockim i powiatach ościennych pozyskuje środki unijne na kształcenie swoich uczniów w partnerstwie ze znanymi firmami regionu, m.in. na wyposażenie klasopracowni oraz na staże zawodowe, dzięki którym nasi uczniowie za swoje zajęcia praktyczne u pracodawców otrzymują wynagrodzenie.

„MECHANIK” słynie również z największej w powiecie aktywności w pozyskiwaniu środków w ramach programu Erasmus PLUS, dzięki którym nasi uczniowie mają szansę doskonalić swoje umiejętności zawodowe i językowe w takich krajach jak: Niemcy, Portugalia, Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy, Grecja, Teneryfa, Cypr, Madera, Sycylia czy Malta, gdzie organizujemy staże i praktyki zawodowe. Wyjazdy są w całości finansowane ze środków unijnych: przelot, zakwaterowanie, wyżywienie a nawet kieszonkowe na każdy dzień pobytu- to profity, z których mogą skorzystać nasi uczniowie.

Szkoła kształci w kilku branżach, które pozwalają uzyskać wysoko płatny zawód:

1. Motoryzacja- jeden z  najpopularniejszych kierunków w „MECHANIKU”, a w nim zawody: – technik pojazdów samochodowych w technikum oraz mechanik pojazdów samochodowych w szkole branżowej I stopnia. Firmą patronacką dla tego kierunku jest firma Automet Group. Uczniowie odbywają tam staże zawodowe pobierając za to wynagrodzenie.

2. Mechanika i spawalnictwo- niezwykle popularna branża z wysokim zapotrzebowaniem na fachowców w regionie – technik mechaniktechnik spawalnictwa  oraz operator obrabiarek skrawających i CNC– w nowoczesnych zakładach pracy firm ADR Polska S.A., MONT INOX i DO-MET uczeń poznaje umiejętności programowania maszyn sterowanych numerycznych CNC oraz ich wykorzystanie w firmach nie tylko mechanicznych, ale i związanych np. z przemysłem nowoczesnych technologii. Absolwent to wysokiej klasy specjalista znajdujący zatrudnienie w każdej dziedzinie gospodarki. 

3. Automatyka, elektronika i robotyka-  jest to współczesna branża z dziedziny nowoczesnych technologii. W tych branżach kształcimy w zawodzie:  technik automatyk, technik robotyk i technik elektronik.  Są to dziedziny dynamicznie rozwijające się, występujące w każdym wielkim i prężnym zakładzie, firmie czy przedsiębiorstwie. Mają silne umocowanie w przemyśle, a dzięki bardzo dobrej współpracy z ADR Polska S.A., EAE Elektronik, Automet Group i Sanok RUBBER Company możemy zapewnić kształcenie na najwyższym poziomie.

4. Teleinformatyka-  to gałąź informatyki zajmująca się technologią przemysłu informacji i narzędziami logicznymi do sterowania przepływem i transmisją danych. Teleinformatyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki i techniki, łączącą osiągnięcia informatyki z osiągnięciami telekomunikacji. Zawód technik teleinformatyk to odpowiedź na ten rozwój w ostatnim dziesięcioleciu, w którym nie sposób nie zauważyć postępującego zbliżenia tych dziedzin. W programie m.in. spawanie światłowodów, programowanie komputerów oraz urządzeń elektronicznych (Internet 5G oraz Internet Rzeczy).

5. Ochrona środowiska- technik ochrony środowiska jest zawodem łączącym w sobie wiedzę z obszaru nauk przyrodniczych, prawa w ochronie środowiska i nauk technicznych umożliwiających stosowanie nowych technologii. Uczniowie raz w tygodniu odbywają zajęcia praktyczne w laboratorium firmy Sanok Rubber Company.

Na uwagę zasługują również wspaniałe warunki lokalowe „MECHANIKA”- przestronne sale i korytarze, bardzo dobrze wyposażone pracownie zawodowe, tablice interaktywne w niemalże wszystkich salach, dwie sale gimnastyczne oraz kompleks boisk „ORLIK”, strzelnica sportowa oraz wyremontowany w 2018 roku internat, dysponujący 120 miejscami noclegowymi.

Wszystko to powoduje, iż jako jedna z nielicznych szkół w Sanoku możemy zapewnić naszym uczniom komfort nauki na JEDNĄ ZMIANĘ.

Linki do artykułów i filmów o szkole:

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W SANOKU: Erasmus i nowe kierunki (VIDEO)

Kształcenie zawodowe w „Mechaniku” (ZS 2) w ścisłej współpracy z pracodawcami

Technik automatyk w sanockim „Mechaniku”. Z patronatem Sanok Rubber

Po praktyczną wiedzę i zawód do „Mechanika”. Rzesze młodzieży na Dniu Otwartym w Zespole Szkół Nr 2