Czcionka:

Kontrast:

Kalendarz roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021

Koniec 1 semestru w klasach maturalnych

10 grudnia 2021

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2021

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017- część pisemna

11 stycznia 2022

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2019- część pisemna

11 – 15 stycznia 2022 r

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017- część praktyczna

10 stycznia 2022- model „d”

od 12 stycznia- 06 lutego 2022- model „w”, „wk”, „dk”

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2019- część praktyczna

10 stycznia 2022 – model „d”

17 -22 stycznia 2022 r- model „dk”

11 – 23 stycznia 2022 r- model „w”, „wk””

Ferie zimowe

14 lutego 2022 – 27 lutego 2022

Koniec I semestru w klasach I, II, III technikum i szkoły branżowej I stopnia

21 stycznia 2021

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia 2022- 19 kwietnia 2022

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

29 kwietnia 2022

Egzamin maturalny

04.05.2022- 20.05.2022 (część pisemna)

18.05.2022- 20.05.2022 (część ustna)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017 – część pisemna

21 czerwca 2022

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2019 – część pisemna

2 – 7 czerwca 2022 r

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017 – część praktyczna

20 czerwca 2022- model „d”

i od 22 czerwca 2022- 6 lipca 2022- model „w”, „wk”, „dk”

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2019 – część praktyczna

1 czerwca 2022- model „d”

8 – 19 czerwca 2022- model „dk”

1– 19 czerwca 2022- model „w”, „wk”

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

23 sierpnia 2022 (część pisemna)

części ustnej nie przeprowadza się

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022

Ferie letnie

27 czerwca 2022- 31 sierpnia 2022

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego):

Technikum: 15.10.2021, 12.11.2021, 07.01.2022, 10.01.2022, 11.01.2022, 02.05.2022, 04.05.2022, 05.05.2022, 06.05.2022,17.06.2022 (10 dni).

Branżowa Szkoła I Stopnia: 15.10.2021, 12.11.2021, 07.01.2022,10.01.2022, 02.05.2022, 17.06.2022 (6 dni).

Kalendarz stałych zebrań rady pedagogicznej:

9 września 2021– plan nadzoru pedagogicznego, plan pracy ZS2, opinia o przydziale prac
stałych w ramach wynagrodzenia zasadniczego, WDN, program profilaktyczno-wychowawczy

9 grudnia 2021– zebranie klasyfikacyjne dla klas maturalnych

20 stycznia 2022– zebranie klasyfikacyjne dla pozostałych klas
27 stycznia 2022– zebranie RP podsumowujące I semestr

26 kwietnia 2022– zebranie klasyfikacyjne dla klas maturalnych

21 czerwca 2022– zebranie klasyfikacyjne dla pozostałych klas

23 czerwca 2022– zebranie klasyfikacyjne po egzaminach klasyfikacyjnych

27 czerwca 2022– zebranie RP podsumowujące pracę w roku szkolnym 2021/2022

31 sierpnia 2022– zebranie klasyfikacyjne po egzaminach poprawkowych

Kalendarz spotkań z rodzicami

3 września 2021– spotkanie organizacyjne z rodzicami wychowanków internatu

16 września 2021– spotkanie organizacyjne

28 października 2021– spotkanie informacyjne (postępy w nauce, zachowanie)

2 grudnia 2021– spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych (informacje o przewidywanych ocenach semestralnych i zachowaniu)

13 stycznia 2022– spotkanie z rodzicami uczniów klas pozostałych (informacje o przewidywanych ocenach semestralnych i zachowaniu)

12 kwietnia 2022– spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas

– klasy maturalne- informacje o przewidywanych ocenach rocznych i zachowaniu

– klasy pozostałe- spotkanie informacyjne (postępy w nauce, zachowanie)

14 czerwca 2022– informacje o przewidywanych ocenach rocznych i zachowaniu