Czcionka:

Kontrast:

Zajęcia terenowe w Rezerwacie Przyrody Polanki

Data publikacji: 16 maja 2023, 12:03

Klasy technikum ochrony środowiska miały możliwość poznania jednej z form ochrony przyrody jaką jest rezerwat. W ramach zajęć plenerowych zwiedzili Rezerwat Przyrody Polanki, który znajduje się w miejscowości Bykowce. Uczniowie przeszli ścieżką dydaktyczno-przyrodniczą na trasie, gdzie rozmieszczone są tablice informacyjne szczegółowo opisujące zbiorowisko roślinne buczyny karpackiej, osobliwości florystyczne i faunistyczne. Na terenie rezerwatu znajduje się także źródełko ze zmineralizowaną wodą siarczkową, z którego pobrali próbki do badań wody. Taka forma zajęć to wspaniałe źródło wiedzy teoretycznej i praktycznej, które również przyczynia się do kształtowania postaw pro-ekologicznych.