Czcionka:

Kontrast:

Wyniki rekrutacji do trzeciej tury szkolnego projektu w programie Erasmus+

Data publikacji: 30 czerwca 2015, 10:07

PROTOKÓŁ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Komisja Rekrutacyjna powołana do przeprowadzenia trzeciej tury rekrutacji do projektu

’’ Praktyka zawodowa w Portugalii, Hiszpanii i Włoszech szansą lepszego startu zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku” realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Sanoku

 1. Koordynatorzy projektu Bożena Chabros-Jaklik, Jowita Nazarkiewicz
 2. Pedagog szkolny Małgorzata Micheńko
 3. Wychowawczyni klasy Elżbieta Gierad-Przybyła
 4. Nauczyciel języka angielskiego Bożena Chabros-Jaklik
 5. Nauczyciel przedmiotów zawodowych Marek Chimiak

zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie utworzyła Listę uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie, stanowiącą załącznik nr 1 do Protokołu Komisji Rekrutacyjnej.

Jednocześnie utworzona została Lista rezerwowa uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie stanowiąca załącznik nr 2 do Protokołu Komisji Rekrutacyjnej

Przypominam, że od decyzji Komisji Rekrutacyjnej można się odwołać do dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku w terminie 7 dni od opublikowania wyników rekrutacji.

Proszę w sekretariacie szkoły podpisać listy w terminie 1 września 2015.

Załacznik nr 1 do Protokołu Komisji Rekrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia trzeciej tury rekrutacji do projektu

’’ Praktyka zawodowa w Portugalii, Hiszpanii i Włoszech szansą lepszego startu zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku” realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Sanoku.

LISTA GŁÓWNA ZAKWALIFIKOWANYCH UCZNIÓW

1.Dominik Drozd

 1. Bartosz Mogilany
 2. Tomasz Mogilany
 3. Leopold Napora
 4. Patryk Koczera
 5. Michał Tutak
 6. Andrzej Janik
 7. Łukasz Kocemba
 8. Kamil Maliwiecki
 9. Paweł Sabat
 10. Michał Taraciński
 11. Damian Mendofik
 12. Patryk Siwik
 13. Paweł Armata
 14. Michał Polański
 15. Kamil Słowiak.

­­­­­­­­­­

Zał. Nr 2

LISTA REZERWOWA

1.Grzegorz Mindur

 1. Kamil Bobrecki
 2. Mateusz Penar
 3. Krystian Buczek
 4. Paweł Gocek
 5. Damian Rymarowicz