Czcionka:

Kontrast:

WYJŚCIE NA FILM „RAPORT PILECKIEGO”

Data publikacji: 12 października 2023, 09:33

5 października 2023 r. grupa uczniów z klas drugich naszej szkoły uczestniczyła w seansie filmowym w Sanockim Domu Kultury. Był to „Raport Pileckiego” – film ukazujący dokonania jednego z najodważniejszych żołnierzy polskich. Łatwo odnajdziemy informacje, że był to harcerz, społecznik, ziemianin i artysta, oficer Wojska Polskiego i konspirator. Uczestnik walk o niepodległość Rzeczypospolitej. Ogromne wrażenie robi fakt, że rotmistrz Pilecki został dobrowolnym więźniem w KL Auschwitz, gdzie założył organizację podziemną oraz dokumentował dramat więzionych i bestialstwo niemieckich oprawców.
Po wypełnieniu misji i ucieczce, powrócił do walki zbrojnej, uczestniczył w Powstaniu Warszawskim, był jeńcem obozów w Lamsdorf i Murnau, a następnie żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Po powrocie do zniewolonej przez Sowietów Polski, zaangażował się w działalność niepodległościową. Aresztowany przez komunistów, poddany brutalnemu śledztwu, po sfingowanym procesie został skazany na śmierć i zamordowany 25 maja 1948 r. Miejsce spoczynku rotmistrza ukryto.
Żył zgodnie z mottem:
Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem.

Do dziś odwaga bohatera budzi powszechny podziw i jego słowa powinny być inspiracją dla młodego pokolenia.