Czcionka:

Kontrast:

UWAGA! STAŻ ERASMUS+ AUTOCAD W DREŹNIE

Data publikacji: 15 września 2016, 08:35

Uwaga!

Ważna informacja!

Staż Erasmus+ AUTOCAD

Prowadzimy rekrutację na wyjazd do Drezna w Niemczech na staż Erasmus+ AUTOCAD.

Może pojechać 17 uczniów z naszej szkoły plus 2 opiekunów.

Termin wyjazdu to 15-28.01.2017 r. (ferie zimowe; +2 dni na dojazd).

Język projektu to język angielski.

Pierwszeństwo w rekrutacji będą mieli uczniowie klas zawodowych oraz osoby, które nie brały jeszcze udziału w projektach.

Chętnych uczniów prosimy o pobranie formularzy zgłoszeniowych z sekretariatu szkoły i po wypełnieniu obu stron (część informacji wypełnia wychowawca) formularz należy przekazać do Pana Piotra Wójcika.

Ostateczny termin złożenia deklaracji to 23.09.2016 r.

UWAGA!!!

Termin składania deklaracji został wydłużony do dnia 5.10.2016 r.

Wszelkie pytania dotyczące regulaminu rekrutacji oraz projektu prosimy kierować do P. Piotra Wójcika.