Czcionka:

Kontrast:

Upowszechnianie rezultatów w projekcie POWER SE-2019-1-PL01-KA101-063021 Kreatywny „Mechanik”

Data publikacji: 12 grudnia 2022, 04:59

Panie Ewa Bryła i Ewa Bień przeprowadziły szkolenie Rady Pedagogicznej wykorzystując wiedzę i umiejętności wyniesione z kursu w Helsinkach „Analiza porównawcza systemów edukacji „.Finlandia od lat stawiana jest za wzór jeśli chodzi o wyniki kształcenia. Była to więc świetna okazja do wyciągnięcia wniosków w naszej pracy . Okazało się, że jeśli chodzi o organizację szkolnictwa zawodowego, ZS 2 podąża za najlepszymi wzorcami i podobnie jak w Finlandii, stawia za współpracę z lokalnymi pracodawcami.