Czcionka:

Kontrast:

Technik robotyk nowy kierunek w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku – praca XXI wieku

Data publikacji: 6 lutego 2023, 01:52

Polskie firmy od lat chcąc konkurować ze światowymi standardami produkcji muszą się modernizować i inwestować w najnowszą technologię, a także w wysoko wykwalifikowaną kadrę. Dlatego korzystając z systemu nauczania dualnego obejmują patronatem nauczane w szkołach kierunki. W sanockim MECHANIKU taka współpraca z Sanok Rubber Company, ADR Polska S.A., EAE Elektronik, Mont INOX, Automet i Interq pozwala zapewnić uczniom odbywanie zajęć praktycznych, płatnych staży, szkoleń, kursów oraz zdobywa dodatkowe kwalifikacje w oparciu o europejskie standardy nauczania.

Zespół Szkół nr 2 śledzi trendy na rynku pracy i jest otwarty na ciągły rozwój. Szkoła współpracuje z wieloma firmami – lokalnymi liderami przemysłu – dlatego 4.01.2023 r. odbyło się spotkanie dyrekcji szkoły z przedstawicielami firmy Automet Group Sp. z o.o. w celu określenia zasad współpracy oraz podpisania umowy patronackiej.

Od września 2023 r. będzie prowadzony nabór na nowy kierunek – technik robotyk, bo jest on aktualnie jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów w przemyśle.

Nowy kierunek będzie objęty patronatem Automet Group Sp. z o.o. Firma kładzie nacisk na wdrażanie nowoczesnych technologii obróbki tworzyw sztucznych z ukierunkowaniem na przemysł motoryzacyjny. Dzięki ciągłym nakładom inwestycyjnym dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, a także posiada jedną z najnowocześniejszych technologii w tej dziedzinie. Dlatego specjaliści w zawodzie technik automatyk i technik robotyk są poszukiwani przez firmę do obsługi, instalowania, programowania, serwisowania i utrzymania robotów przemysłowych i układów automatyki przemysłowej.

Również działania, jakie prowadzi szkoła we współpracy ze szkołami z Niemiec, Hiszpanii oraz Grecji w projekcie Erasmus+ WebTvet „Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji” są ściśle związane z wypracowaniem nowatorskich metod nauczania zawodu na kierunkach technik automatyk, elektronik i technik robotyk.

Ucząc się w szkole, która blisko współpracuje z przemysłem, szczególnie lokalnym, absolwenci Mechanika szybciej niż inni zdobywają dobrą pracę.