Czcionka:

Kontrast:

Szkolenie Wolontariuszy

Data publikacji: 7 listopada 2022, 10:02

Wolontariusze naszej szkoły, jak co roku, brali udział w szkoleniu, zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Wolontariatu, które odbyło się w Centrum Usług Senioralnych w Sanoku. Na początku tego szkolenia Pani prezes Czesława Kurasz   przybliżyła historię sanockiego wolontariatu oraz zaprezentowała film nakręcony z okazji 20-lecia jego działalności. Następnie uczniowie wysłuchali wykładu Pana Macieja Drwięgi, dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sanoku na temat zagrożeń wynikających ze stosowania środków odurzających. Bardzo ciekawe było również wystąpienie Pana Marcina Patronika, psychologa, który wyjaśnił na czym polega budowanie relacji wspierającej. Wolontariusze wzięli również udział w kursie pierwszej pomocy przeprowadzonym przez dr. Krzysztofa Jakubowskiego oraz w zajęciach z samoobrony przygotowanych przez sanockich policjantów. Szkolenie zakończył wykład Pani Anety Mielnik, podczas którego młodzież poznała zasady BHP obowiązujące w pracy wolontariusza.