Czcionka:

Kontrast:

Szkolenie CLIL

Data publikacji: 27 października 2022, 06:22

W ramach dzielenia się wiedzą po kursie odbytym na Malcie z projektu Kreatywny Mechanik Pani dyrektor Jowita Nazarkiewicz przekazała nauczycielom główne założenia programu CLIL czyli Content and Language Integrated Learning – zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe.