Czcionka:

Kontrast:

Stowarzyszenie Przyjazny MECHANIK

Data publikacji: 17 kwietnia 2018, 11:49

Stowarzyszenie Przyjazny MECHANIK

KRS: 000406466

Nr Konta : 04 8642 1184 2018 00304313 0001

Stowarzyszenie Przyjazny MECHANIK powstało w grudniu 2012 roku.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby , które złożą pisemną deklarację

/ absolwenci szkoły, sympatycy, osoby wspierające /

Główne założenia Stowarzyszenia to :

  • rozwijanie indywidualnych zdolności i talentów uczniów
  • motywowanie uczniów do podejmowania działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej
  • propagowanie edukacji technicznej i proekologicznej
  • wspieranie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej , zagrożonych wykluczeniem społecznym i znalezieniem się poza systemem kształcenia
  • dofinansowywanie wyjazdów młodzieży na konkursy i olimpiady

Obecnie od 16 kwietnia do 16 października 2018 we współpracy z Fundacją Banku Zachodniego WBK S.A. realizowany będzie projekt „ Rozwiń skrzydła „ dotyczący aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez poszerzenie wiedzy i zainteresowań kulturalnych młodzieży.