Czcionka:

Kontrast:

Rekrutacja ERASMUS+

Data publikacji: 7 lutego 2023, 12:15

Ruszają dwie rekrutacje na wyjazdy w ramach programu Erasmus +

– na wyjazd do Walencji (Hiszpania) dla uczniów obecnych klas drugich technikum na 4-tygodniowe praktyki. Wyjazd będzie we wrześniu 2023 r. dla 17 uczniów.

– na wyjazd do Lizbony (Portugalia) na 2 tygodniowy dodatkowy staż dla uczniów technikum ochrony środowiska. Wyjazd w czerwcu 2024 r. dla 5 osób.

Proszę pobrać formularz zgłoszeniowy i oświadczenie. Uzupełnione składamy u wychowawcy klasy do 17 lutego.

Pobyt finansowany jest z funduszy Unii Europejskiej, uczeń nie ponosi żadnych kosztów.