Czcionka:

Kontrast:

REKRUTACJA DO DRUGIEJ TURY PROJEKTU LEONARDO ROZPOCZĘTA!!!

Data publikacji: 11 czerwca 2014, 10:17

Informujemy, że w dniu 12 czerwca 2014 rozpoczynamy rekrutację uczniów chcących wyjechać na praktykę zawodową do Wielkiej Brytanii w ramach projektu ?Praktyka zawodowa w Plymouth szansą lepszego startu zawodowego dla techników: pojazdów samochodowych, mechaników, teleinformatyków oraz techników telekomunikacji?, finansowanego ze środków unijnych. Szkoła otrzymała na ten cel prawie 100,000 euro.

Przypominamy, że w obecnej fazie rekrutacji mogą brać udział uczniowie klasy 2ti (kierunek technik teleinformatyk) i klasy 2ttm (kierunek technik teleinformatyk). Formularze rekrutacyjne są dostępne u wychowawców klas- pani Katarzyny Markuc i pana Piotra Wójcika. Należy je wypełnić i zwrócić do wychowawców do dnia 24 czerwca 2014. Zgodnie z regulaminem wyniki rekrutacji będą ogłoszone do dnia 30 lipca 2014. Regulamin rekrutacji jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce ?Leonardo? oraz na gazetce szkolnej na holu obok sklepiku.

Przypominamy również, że wszystkie koszty związane z transportem, zakwaterowaniem, wyżywieniem, jak również wycieczki, zajęcia kulturalne typu wyjścia do muzeum, kina, itp. są w stu procentach finansowane ze środków unijnych. Uczeń nie ponosi żadnych kosztów związanych z wyjazdem. Uczestnicy otrzymają również kieszonkowe.

Uczniowie, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w obecnej fazie projektu będą odbywać praktyki zawodowe w Plymouth w Wielkiej Brytanii w dniach od 03- 28 listopada 2014.

Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatorek projektu pań Bożeny Chabros-Jaklik i Jowity Nazarkiewicz.