Czcionka:

Kontrast:

Mobilny Mechanik w Madrycie, czyli co wspólnego ma Szwejk z Don Kichotem.

Data publikacji: 30 marca 2016, 09:50

Nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 właśnie powrócili z kolejnego wyjazdu szkoleniowego w projekcie MobilnyMechanik w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna.

„Alcala de Henares – dwustutysieczne miasto położone ok. 30 kilometrów od Madrytu – wspomina koordynatorka szkolnych projektów Erasmus+, wicedyrektor Bożena Chabros-Jaklik – zaskoczyło nas spokojem i dostojną atmosferą. Z dworca do centrum miasta odbyliśmy kilkunastuminutowy spacer ruchliwymi, ale przyjaznymi dla pieszych, uliczkami – prawie każde, nawet najmniejsze, skrzyżowanie „uzbrojone” jest w sygnalizację świetlną i dźwiękową, wyświetlając również czas, jaki został na przekroczenie ulicy. Centrum miasta to otoczony platanami i połaciami jeszcze „niezieleni”, prostokątny rynek z górującym nad nim pomnikiem przedstawiającym postać Miguela de Cervantesa. Wszak Alcala de Henares to miejsce urodzenia tego hiszpańskiego pisarza, autora znanej powieści „Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy”. Tutaj poczuliśmy się prawie jak w domu, zasiadając do zdjęcia na ławeczce z figurą tym razem Don Kichota.

Wystarczy zagłębić się w uliczkę tuż przy rynku i otwiera się przed nami plac z XVI -wieczną budowlą jednego z najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Europie. W roku 1998 Alcala de Henares i uniwersytet wpisane zostały na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W takim magicznym iście miejscu przyszło nam pogłębiać swoją wiedzę psychologiczną i pedagogiczną na kursie ”Coaching in educational contexts to reduce early school leaving”.

“Kurs zgromadził – dodaje Irena Wenc – grupę nauczycieli z kilku państw UE. I tak, oprócz naszej 4 – osobowej grupy, w szkoleniu wzięli udział nauczyciele z Belgii, Turcji, Grecji, Niemiec i Bułgarii. W pierwszej części kursu zaprezentowano uczestnikom wyniki badań opisujące przyczyny i następstwa /psychologiczne, ekonomiczne i socjalne/ porzucania ścieżki kształcenia przez młodzież w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. Nasz kraj w tym zestawieniu plasuje się na dość dobrym miejscu, znaczy to, że stosunkowo niewielki procent młodych ludzi w wieku 18-24 lata, nie podejmuje nauki po ukończeniu gimnazjum lub bezpowrotnie porzuca szkołę, przerywając dalsze kształcenie. Unijna strategia na rzecz młodzieży planuje do 2020 roku znacząco obniżyć liczbę młodych ludzi w krajach członkowskich, porzucających lub nie podejmujących dalszej edukacji / po ukończeniu szkoły podstawowej/. Wyniki badań zaprezentowane w toku kursu pokazały, że istnieje wiele przyczyn porzucania szkoły przez młodych ludzi, najważniejsze z nich to: warunki edukacyjne, indywidualne okoliczności oraz czynniki socjalne i ekonomiczne. Zdaniem prowadzących kurs, porzucanie szkoły to proces, który może rozpocząć się w nauczaniu wczesnoszkolnym wraz z pierwszymi doświadczeniami niepowodzeń szkolnych i swoistego napiętnowania na skutek tych niepowodzeń.

Druga część kursu prezentowała jeden ze sposobów wpierania uczniów i nauczycieli w radzeniu sobie z trudnymi emocjami w szkole. Emotional FreedomTechniques to jedno z narzędzi coachingowych stosowanych w pracy z uczniami w szkołach, nie tylko podstawowych, w krajach takich jak: Anglia, Australia, Hiszpania. Z nieukrywanym zaciekawieniem eksperymentowaliśmy nowopoznane techniki na sobie samych, a w naszych najbliższych planach leży zorganizowanie konferencji dla nauczycieli z naszego powiatu. Chcemy podzielić się doświadczeniami oraz zebrać opinie o możliwości zastosowania EFT w szkołach polskich”.

„W czasie pobytu w Hiszpanii znaleźliśmy również czas na zwiedzanie –

uzupełnia relację Renata Finder – zajęcia odbywały się głównie w godzinach popołudniowych i przed południem kilkakrotnie odwiedziliśmy Madryt.

W najsłynniejszym muzeum Madrytu i jednym z najsłynniejszych na świecie – Muzeum Prado odbyły się zajęcia kulturowe. Podziwialiśmy dzieła między innymi Velazqeza, F. Goi, El Greca, Tycjana, Caravaggio, Rubensa, Rafaela i wielu innych sławnych twórców.

W czasie pobytu w Madrycie zwiedziliśmy również: plac Plaza Mayor z najważniejszymi zabytkami architektury, Pałac Królewski, Plac Puerta de Sol, park El Retiro, Plac Hiszpański, ulicę Gran Via, katedrę La Almudena, Pałac Kryształowy, Plac Oriente i Operę, Bazylikę San Francisco El Grande.

W ramach zajęć odbyliśmy również wycieczkę do Toledo, zabytkowego miasta w środkowej Hiszpanii. Jednym z najcenniejszych zabytków Toledo jest gotycka katedra Najświętszej Marii Panny (Catedral de Santa María de Toledo). Innym cennym zabytkiem Toledo jest mauretańska twierdza Alkazar.

Zwiedziliśmy ponadto zabytkowy kościół Santo Tome, synagogę Santa María la Blanca, kościół Santo Cristo de la Luz, średniowieczny kamienny most Puente de Alcantara oraz pochodzące jeszcze z czasów rzymskich akwedukt i ruiny amfiteatru”.

„Takie wyjazdy to nie tylko szkolenia i zwiedzanie – wyjaśnia Marek Balwierczak – mamy obowiązek, jak wszyscy nauczyciele wracający z każdej mobilności, w ramach WDN zorganizować szkolenia i lekcje otwarte dla nauczycieli pokrewnych przedmiotów, których celem będzie zaprezentowanie nowatorskich narzędzi i metod nauczania. Następnie lekcje zostaną omówione, a nauczyciele obserwujący zajęcia będą zobowiązani wprowadzić zaprezentowane metody i formy pracy podczas swoich zajęć. W rezultacie, doskonaleniem zawodowym objęci zostaną wszyscy nauczyciele naszej szkoły, a dyskusja na temat form i metod pracy stosowanych podczas obserwowanych lekcji zmobilizuje całą kadrę nauczycielską do refleksji na temat swojego warsztatu pracy i wpłynie pozytywnie na podniesienie jakości ich pracy, a w perspektywie długofalowej – na podniesienie jakości pracy ZS2, wzrost motywacji uczniów do nauki – co wiąże się również z zapobieganiem przedwczesnemu kończeniu nauki i zwalczaniem niepowodzeń w edukacji. A taki był cel naszego kursu w Hiszpanii. .

Nowoczesne, motywujące metody i formy pracy zachęcą naszych uczniów do nauki będą miały znaczący wpływ na podniesienie motywacji uczniów do rozwijania wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych, uzyskanie nowych umiejętności, wzrost samooceny. Takie działanie wpłynie również pozytywnie na rozwój poczucia własnej wartości wśród nauczycieli. Mamy nadzieję, że atrakcyjne zajęcia wpłyną na podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia ogólnego w szkole i w regionie przyczynią się do zwalczania niepowodzeń w edukacji oraz zmotywują młodzież do pogłębiania wiedzy.