Czcionka:

Kontrast:

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Data publikacji: 2 lutego 2014, 02:19

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu ?Uczenie się przez całe życie?

Szkolna komisja rekrutacyjna zakończyła swoją pracę, poniżej są podane listy wszystkich zakwalifikowanych osób.

Proszę o potwierdzenie otrzymania decyzji w sekretariacie szkoły. Są tam też dostępne szczegółowe informacje na temat liczby uzyskanych punktów .

Przypominam też, że zgodnie z Regulaminem Rekrutacji od decyzji komisji przysługuje odwołanie w terminie 7 dni do Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku.

PROTOKÓŁ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Komisja Rekrutacyjna powołana do przeprowadzenia rekrutacji do projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Sanoku

?Praktyka zawodowa w Plymouth szansą lepszego startu zawodowego dla techników:

pojazdów samochodowych, mechaników, teleinformatyków oraz techników telekomunikacji?

w składzie:

 1. Koordynatorzy projektu Bożena Chabros-Jaklik, Jowita Nazarkiewicz
 2. Pedagog szkolny Małgorzata Micheńko
 3. Wychowawczyni klasy Barbara Więch
 4. Nauczyciel języka angielskiego Ewa Kosior-Szwan
 5. Nauczyciel przedmiotów zawodowych Marek Skalski

zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie utworzyła Listę uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie, stanowiącą załącznik nr 1 do Protokołu Komisji Rekrutacyjnej.

Jednocześnie utworzona została Lista rezerwowa uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie stanowiąca załącznik nr 2 do Protokołu Komisji Rekrutacyjnej.

PROTOKÓŁ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Załącznik nr 1

Lista uczniów

zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku

?Praktyka zawodowa w Plymouth szansą lepszego startu zawodowego dla techników:

pojazdów samochodowych, mechaników, teleinformatyków oraz techników telekomunikacji?

 1. Krystian Faciszewski
 2. Dawid Czyż

3.Robert Guśtak

 1. Artur Łach
 2. Bernard Pęcak
 3. Jakub Siuciak
 4. Szymon Latusek

8.Jakub Nawrocki

 1. Waldemar Mazur
 2. Paweł Stach
 3. Piotr Lubieński

12.Przemysław Barzyk

 1. Piotr Bończak
 2. Adam Chmura
  15.Adam Szałajko
 3. Szczepan Mrzygłód

Załącznik nr 2

Lista rezerwowa uczniów

zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku

?Praktyka zawodowa w Plymouth szansą lepszego startu zawodowego dla techników:

pojazdów samochodowych, mechaników, teleinformatyków oraz techników telekomunikacji?

 1. Sebastian Dulba
 2. Artur Smierciak

3.Kamil Duduś

 1. Krystian Błażejowski