Czcionka:

Kontrast:

Lekcja z wykorzystaniem CLIL

Data publikacji: 12 grudnia 2022, 04:15

Głównym założeniem Content and Language Integrated Learning jest zintegrowanie kształcenia przedmiotowo-językowego, uczenie przedmiotu za pomocą języka obcego, gdzie treści programu nauczania i język przekazywane są łącznie. Ten sposób prowadzenia lekcji zaprezentowała Pani Anita Leszczyńska prowadząc lekcję otwartą w klasie 1as. Była to lekcja języka polskiego prowadzona w języku angielskim z wykorzystaniem różnych aplikacji internetowych pozwalających utrwalić wiedzę w bardzo atrakcyjny i lubiany przez uczniów sposób. Obecni na lekcji nauczyciele innych przedmiotów mogli w praktyce poznać na czym polega ta metoda.