Czcionka:

Kontrast:

Konferencja podsumowująca projekt Leonardo da Vinci w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku

Data publikacji: 30 stycznia 2015, 11:40

W dniu 28 stycznia w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku odbyła się konferencja podsumowująca projekt w ramach programu Leonardo da Vinci pt. „Praktyka zawodowa w Plymouth szansą lepszego startu zawodowego dla techników: pojazdów samochodowych, mechaników, teleinformatyków oraz techników telekomunikacji”.

W konferencji wzięło udział wielu znakomitych gości: pani wice-wojewoda Grażyna Borek, pan burmistrz Tadeusz Pióro, naczelnik oświaty pani Jolanta Weremińska, była pani naczelnik oświaty , była wice-dyrektor ZS2, pani Joanna Hydzik, była wice-dyrektor pani Ewa Skalny, przewodniczący doraźnej komisji oświaty pan Jerzy Zuba, pani dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli Marta Muszyńska, radni Robert Pieszczoch i Tomasz Gankiewicz, dyrektorzy sanockich gimnazjów: panowie Paweł Stefański i Robert Zoszak, pan Adam Drozd oraz przedstawiciele lokalnych firm współpracujący ze szkołą.

Po przywitaniu gości przez dyrektora, pani Bożena Chabros-Jaklik przedstawiła założenia i rezultaty projektu a przedstawiciele uczniów biorących udział w zagranicznych praktykach zawodowych: Robert Guśtak, Dawid Czyż i Amelia Solon opowiedzieli o swoich doświadczeniach i przeżyciach związanych z udziałem w projekcie.

Następnie, głos zabrał pan burmistrz Tadeusz Pióro, który podkreślił jak ważne jest rozwijanie szkolnictwa zawodowego i opowiedział o planach związanych z przygotowaniem stref ekonomicznych w Sanoku.

Następnie, odbyło się uroczyste rozdanie dokumentów Europass Mobility, który otrzymali wszyscy uczestnicy projektu. Dokument Europass Mobility jest potwierdzeniem okresu nauki za granicą i zawiera informacje na temat kompetencji i umiejętności nabytych podczas zagranicznego stażu. Jest ważnym dokumentem, przydatnym w poszukiwaniu pracy.

Po wręczeniu dokumentów, głos zabrała pani wice-wojewoda Grażyna Borek, która wyraziła zadowolenie z podejmowanych przez szkołę działań, związanych z pozyskiwaniem środków unijnych oraz stwierdziła, że rynek pracy potrzebuje fachowców w konkretnych zawodach. Powiedziała, że warto kształcić się w szkołach zawodowych, ponieważ na rynku brakuje tego typu pracowników. Zwróciła uwagę na strategię państwa związaną z rozwojem szkolnictwa zawodowego a w szczególności podpisane porozumienia MEN i Ministerstwa Gospodarki, dotyczące zwartych działań na rzecz szkół zawodowych.

Pan radny Jerzy Zuba, absolwent „Mechanika”, w swoim wystąpieniu stwierdził, że z sentymentem wspomina lata spędzone w szkole. Zapewnił, że mocno wspiera działania szkoły dotyczące pozyskiwania środków i stwarzania uczniom możliwości kształcenia za granicą.

Pan Maciej Mazur z firmy Galileo, absolwent naszej szkoły w swoim przemówieniu stwierdził, że branża teleinformatyczna i telekomunikacyjna bardzo prężnie się rozwijają a jego firma obserwuje niedobór fachowców tej branży na rynku. Stwierdził, że warto kształcić się w wyżej wymienionych zawodach, gdyż zapotrzebowanie na rynku na teleinformatyków i techników telekomunikacji jest ogromne.

Następnie, pani Jowita Nazarkiewicz zaprezentowała założenia nowego projektu w ramach programu ERASMUS+, którego realizacja właśnie się rozpoczęła. Projekt nosi tytuł „Praktyka zawodowa w Portugalii, Hiszpanii i Włoszech szansą lepszego startu zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku”. Dzięki udziałowi w nowym projekcie 48 uczniów „Mechanika” wyjedzie na 4-tygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe do trzech atrakcyjnych państw europejskich: Portugalii, Hiszpanii i Włoch. Uczniowie nie poniosą żadnych kosztów związanych z wyjazdem i przygotowaniem do niego, jako że projekt jest w 100% finansowany ze środków programu ERASMUS+.

Następnie, wystąpili przedstawiciele organizacji Mobility Friends z Portugalii, z którymi „Mechanik” współpracuje, którzy zaprezentowali swoje działania dotyczące projektów mobilności.

Obejrzano również krótki występ szkolnego koła teatralnego, którego członkowie zaprezentowali zabawną scenkę z pobytu w Plymouth a uczeń naszej szkoły, wielokrotny laureat konkursów muzycznych, Fabian Kułak zaśpiewał przepiękną piosenkę pt. „All you need is love”.

Goście mieli również okazję obejrzeć sprzęt wykorzystywany zajęć w szkole podczas przedmiotów zawodowych.

Na tym konferencję zakończono.