Czcionka:

Kontrast:

Język angielski nie tylko dla anglistów czyli nauczyciele z Mechanika w Wielkiej Brytanii

Data publikacji: 22 listopada 2017, 07:50

W ramach projektu Erasmus+ „Dwujęzyczny Mechanik” wzięłam udział, wraz z innymi nauczycielami naszej Szkoły, w intensywnym kursie języka angielskiego. Na dwa wakacyjne tygodnie lipca, dziesięciu nauczycieli sanockiego Mechanika przeobraziło się w studentów Richard Language College – najstarszej w Bournemouth uczelni językowej, cieszącej się popularnością i zaufaniem w środowisku.

Szkoła ta posiada akredytację British Council oraz zrzeszona jest w EAQUALS (EUROPEAN ASSOCIATION FOR QUALITY LANGUAGE SERVICES).

Przez dwa tygodnie, w małych, wielonarodowych grupach, pracowaliśmy z brytyjskimi nauczycielami – zgodnie ze swoim poziomem zaawansowania językowego. W mojej grupie ćwiczeniowej miałam przyjemność pracować z nauczycielami i studentami z Niemiec, Portugalii, Arabii Saudyjskiej i … Polski. Tematyka kursu była skoncentrowana na budowaniu umiejętności skutecznego komunikowania się w języku angielskim. Podczas zajęć równolegle ćwiczono wszystkie najważniejsze funkcje języka: rozumienie ze słuchu, mówienie, pisanie i czytanie. W zajęciach przedpołudniowych otrzymywaliśmy solidną dozę gramatyki języka angielskiego, która to wiedza stawała się bazą do zajęć popołudniowych. Duży nacisk kładziono na doskonalenie płynności wypowiedzi i rozumienie języka mówionego. Praca w małych grupach, stosowanie metod aktywizujących, korzystanie z narzędzi TIK – to nieodłączne elementy składowe kursu.

Efektywność tego typu kursów zasadza się na „zanurzeniu uczestnika w języku” – ze wszech stron – język angielski! Oprócz zajęć dydaktycznych – zwykłe, codzienne sytuacje stwarzają okazję a nawet konieczność do posługiwania się tym językiem, co pomaga w przełamywaniu barier wewnętrznych.

Uzupełnieniem kursu był organizowany przez szkołę program zajęć pozalekcyjnych, który pozwalał na doskonalenie umiejętności zdobytych w toku zajęć a także zwiedzanie miasta i jego okolic.

Udział w kursie był dla mnie zastrzykiem motywacji do dalszej pracy z językiem angielskim – otrzymane na zajęciach materiały szkoleniowe a także podręcznik, pomagają mi obecnie w pracy samokształceniowej.