Czcionka:

Kontrast:

(IN)TEMPO W MECHANIKU.

Data publikacji: 14 grudnia 2015, 09:37

Mam przyjemność poinformować, że kolejny nasz projekt- 3 w tym roku J- w ramach programu Erasmus + wygrał w konkursie wniosków i został zatwierdzony do realizacji. Akronim INTEMPO pochodzi od pierwszych liter pełnego tytułu projektu:

” Innovations in teaching mechatronics in automotive sector, practically oriented”

Sześć organizacji edukacyjnych z sześciu różnych krajów :

  • Consorzio per la Formazione Logistica Intermodale- Włochy, -Colegiul Tehnic 'Alexandru Domsa” – Rumunia,
  • FA-Magdeburg GmbH – Niemcy,
  • Edremit – Mesleki Egitim Merkezi – Turcja,

-Inercia Digital S.L. – Hiszpania oraz

-Zespół Szkół Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku – Polska

nawiązało współpracę i opracowało wspólny projekt, który ma na celu wymianę doświadczeń oraz opracowanie komplementarnych programów nauczania mechatroniki dostosowanych do potrzeb edukacyjnych uczniów, a także do wymogów rynku pracy a następnie wytycznych do nauczania mechatroniki w drugim roku realizacji projektu. Mają one obejmować zbiór metod, strategii oraz zasobów, które będą wykorzystywane przez nauczycieli / trenerów podczas zajęć z uczniami.

W ramach projektu mają być zorganizowane także szkolenia dla 50 nauczycieli / trenerów biorących udział w projekcie na temat:

(1) narzędzi internetowych – krótkoterminowe szkolenia, w 2016 roku -Hiszpania

(2) korzystania z interaktywnych metod nauczania – 2017 rok Polska

oraz cztery spotkania robocze (Rumunia, Niemcy, Turcja,Włochy).

Zgodnie z założeniami projektu zostanie stworzona strona internetowa służąca do integracji oczekiwań nauczycieli i studentów tak, aby proces nauczania-uczenia się był bardziej dynamiczny i dostępny. Strona internetowa zostanie utworzona w ciągu pierwszych miesięcy realizacji projektu i będzie stale modyfikowana i aktualizowana. Do celów edukacyjnych otrzymamy z projektu cztery zestawy Lego Mindstorms NXT education 2.0, które będą mogły być wykorzystywane przez naszych uczniów.

Dziękuję panu Bogdanowi Buczkowi, który wspierał mnie swoja wiedzą podczas pisania projektu.