Czcionka:

Kontrast:

Innowacje w nauczaniu mechatroniki

Data publikacji: 12 lutego 2016, 02:19

Innowacje w nauczaniu mechatroniki w sektorze samochodowym zorientowane na praktykę zawodową INTEMPO

Koordynatorka szkolnych projektów Erasmus+, wicedyrektor Bożena Chabros-Jaklik oraz dwóch nauczycieli: Marek Chimiak i Marcin Wrona biorą udział w spotkaniu w Alba Iulia w ramach programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne. Jest to pierwsze spotkanie robocze inicjujące współpracę sześciu organizacji z różnych krajów.

„Alexandru Domșa” Technical High School z Rumunii

CFLI z Włoch

FA-Magdeburg z Niemiec

Edremit vocational education center z Turcji

Inercia Digital z Hiszpanii

School No. 2 in Sanok z Polski

Ogólnym celem projekt jest wprowadzenie praktycznie zorientowanych innowacji w nauczaniu mechatroniki. Mając na uwadze zidentyfikowane i przeanalizowane potrzeby, partnerstwo ustaliło następujące szczegółowe cele tego projektu:

  • opracowanie, podczas dwuletniego projektu pomocniczego programu nauczania dla mechatroniki, dostosowanego do potrzeb edukacyjnych uczniów, jak i wymagań rynku pracy.
  • opracowanie wytycznych do nauczania mechatroniki w drugim roku realizacji projektu (wytyczne mają obejmowac zbiór metod, strategii i zasobów, które będą wykorzystywane przez nauczycieli w zajęciach w klasie),
  • zorganizowanie szkoleń dla 50 nauczycieli uczestniczących w projekcie na temat:

(1) narzędzi internetowych – Hiszpania (5 nauczycieli z Polski),

(2) korzystania z interaktywnych metod nauczania – Polska (21 uczestników z innych uczestniczących krajów),

  • utworzenie wspólnej strony internetowej do nauczania, uczenia się oraz oceny, przeznaczonej zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów, tak aby proces nauczania i uczenia się był bardziej dynamiczny i dostępny. Strona internetowa została już utworzona- www.intempo-eu.eu będzie stale modyfikowana i aktualizowana.