Czcionka:

Kontrast:

Informacja

Data publikacji: 31 stycznia 2024, 10:12

Zarządzający strzelnicą w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku, ul Stróżowska 15, 38-500 Sanok

   informuje o możliwości nieodpłatnego udostępnienia utworzonej strzelnicy pneumatycznej na potrzeby:
– uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą dziedzinie obronności państwa w wymiarze do 80 godzin w miesiącu,
– organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa w wymiarze 20  godzin w miesiącu.

Udostępnienie strzelnicy odbywać się będzie wg harmonogramu ustalonego przez Zarządzającego strzelnicą, po podpisaniu porozumienia.
Kontakt w sprawie strzelnicy:  tel. 134653931 adres email: sekretariat@zs2.sanok.pl