Czcionka:

Kontrast:

HAVE A NICE TRIP

Data publikacji: 29 kwietnia 2014, 05:58

W dniach od 4 do 31 maja 2014 szesnastu uczniów klasy 3 cs będzie uczestniczyć w praktyce zawodowej w Wielkiej Brytanii w ramach programu ?Uczenie się przez całe życie? Leonardo da Vinci.

Projekt realizowany w naszej szkole ?Praktyka zawodowa w Plymouth szansą lepszego startu zawodowego dla techników: pojazdów samochodowych, mechaników, teleinformatyków oraz techników telekomunikacji?da im możliwość nie tylko odbycia praktyki, ale także rozwinięcia swoich kompetencji językowych przez kontakt z językiem angielskim w codziennym życiu.

Praktykanci będą przez pięć dni w tygodniu odbywać praktyki w nowoczesnym centrum szkoleniowym zgodnie z zawodami, do wykonywania których się przygotowują. Po południu organizacja przyjmująca zapewnia możliwość uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, takich jak projekcje filmów, konwersacje w języku angielskim, zajęciach sportowych czy spotkaniach, które umożliwią poznanie praktykantów z innych krajów Unii Europejskiej.
Podczas weekendów przewidziane są wycieczki min. do Londynu, Bath i Muzeum Motoryzacji. Uczniowie pojadą pod opieką koordynatorki projektu pani Bożeny Chabros-Jaklik oraz nauczyciela przedmiotów zawodowych pana Marka Skalskiego. Pobyt, jak również wcześniejsze przygotowanie językowe oraz pedagogiczne, jest finansowany w 100 % z projektu.

Zgodnie z zasadami programu Leonardo da Vinci praktyka ma na celu promowanie mobilności na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Ma także za zadanie danie stażystom możliwości poszerzenia swoich kompetencji zawodowych i językowych przez udział w praktyce zagranicznej i współpracę z przedsiębiorstwami zagranicznymi w powiązaniu z potrzebami lokalnego rynku pracy (motywacja do lepszego zdania egzaminów zewnętrznych zawodowych oraz maturalnych przepustką do podjęcia studiów lub pracy).

Ponadto:

poszerzenie kultury ogólnej i zainteresowań, przygotowanie do mobilności, pokazanie innych wzorców życia, niż w środowisku lokalnym, przeniesienie wzorców dobrych praktyk przez uczestników ( uczniów i nauczycieli) na grunt lokalny, upowszechnienie rezultatów projektu wśród partnerów angielskich i w środowisku nauczycieli przedmiotów zawodowych, określanie, dokumentowanie oraz uznanie indywidualnych osiągnięć uczestników w edukacji formalnej i nieformalnej (ECVET, Europass).