Czcionka:

Kontrast:

Erasmus w Mechaniku

Data publikacji: 25 lutego 2024, 10:14

Nasza szkoła posiada dwie Akredytacje Erasmusa – w sektorze Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenie zawodowe. Jest to potwierdzenie, że wnioskodawca stworzył plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych działań wpisujących się w rozwój swojej organizacji. Realizując ten plan przeprowadzona została rekrutacja na wyjazdy zagraniczne dla nauczycieli w celu podnoszenia ich kompetencji zawodowych. Ośmiu nauczycieli wyjedzie w różne strony Europy.  Poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami z różnych krajów, nauczyciele mogą poszerzać swoje umiejętności pedagogiczne, poznawać nowe metody nauczania oraz zdobywać wiedzę na temat innowacji w edukacji. To wzbogaca ich praktykę dydaktyczną i przekłada się na lepszą jakość nauczania. Udział w mobilnościach Erasmus+ pozwala nauczycielom poznać różnorodność kulturową i społeczną Europy. Mogą zanurzyć się w nowym środowisku, doświadczyć jego tradycji, zwyczajów i języka. To otwiera ich umysły na różnorodność, promuje tolerancję i zrozumienie międzykulturowe. Nauczyciele mogą przekazać tę wiedzę i doświadczenie swoim uczniom, tworząc atmosferę otwartości i akceptacji.

Jesteśmy też po rekrutacji dla uczniów z sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe. Szesnastu uczniów wyjedzie na staż zawodowy do Grecji, na Kretę. Wyjazd odbędzie się we wrześniu.