Czcionka:

Kontrast:

ERASMUS+ KOLEJNY SUKCES

Data publikacji: 14 października 2019, 06:07

Jako jednej z dziesięciu szkół w Polsce została nam przyznana

Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych w ramach programu Erasmus+.

Jest to bardzo duże wyróżnienie, szczególnie, że otrzymaliśmy ją za „pierwszym podejściem”. O kartę mogą się ubiegać instytucję, które mają udokumentowane osiągnięcia w zapewnieniu wysokiej jakości mobilności dla osób uczących się i kadry w obszarze szkoleń zawodowych. Ocenie podlega także opracowany plan dalszego rozwoju na polu współpracy międzynarodowej tzw. europejska strategia umiędzynarodowienia.

Co daje nam posiadanie Karty?

Organizacje posiadające Kartę będą mogły od 2020 roku wnioskować w uproszczony sposób o środki w ramach Akcji 1 – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, co jest bardzo istotne przy ogromnej konkurencji w każdym konkursie wniosków.

Kryteria przyznania karty:

· Na ile doświadczenie w organizacji mobilności transnarodowej w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych odpowiada celom określonym w europejskiej strategii umiędzynarodowienia

· Adekwatność europejskiej strategii umiędzynarodowienia: strategia instytucjonalna, rozwój i zobowiązanie do zapewnienia mobilności transnarodowej w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych

· Kwestie organizacyjne i zarządzanie jakością.

KARTĘ PRZYZNAJE SIĘ NA CAŁY OKRES OBOWIĄZYWANIA PROGRAMU ERASMUS+