Czcionka:

Kontrast:

DYPLOMY POWIERDZAJĄCE KWALIIKACJE ZAWODOWE

Data publikacji: 27 maja 2022, 10:00

Informujemy, że dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe będą do odebrania w sekretariacie szkoły od 30 maja 2022.