Czcionka:

Kontrast:

Co uczeń „Mechanika ” potrafi? Dzień Umiejętności Zawodowych w ZS2.

Data publikacji: 19 lutego 2024, 02:07

Pokazy przykładowych zadań egzaminacyjnych, wrażenia z uczniowskich staży, kursów i praktyk w
ramach Erasmus+, konkursy oraz słodki poczęstunek – tak wyglądał Dzień Umiejętności
Zawodowych
w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku.
Zespół Szkół nr 2 w Sanoku od lat tworzy swój system nauczania zawodowego w oparciu o najlepsze
wzorce europejskie i w ścisłym związku z lokalnymi pracodawcami. Integralną częścią zdobywania
kolejnych kwalifikacji zawodowych jest praktyka, która jak wiadomo czyni mistrza. Nasi uczniowie,
którzy szlifują swoje umiejętności zawodowe podczas praktyk oraz na stażach w firmach
patronackich mogli pokazać swoim licznie przybyłym kolegom z klas ósmych na czym polega ich
zawód.