Czcionka:

Kontrast:

ALEKSYTYMIK stypendystą Prezesa Rady Ministrów.

Data publikacji: 13 grudnia 2023, 10:25

W rzeszowskim Kuratorium Oświaty 7 grudnia br. odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagród oraz
Stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Klaudia Gaworecka, czyli popularny i wielokrotnie nagradzany
Aleksytymik reprezentował sanocki Zespół Szkół nr 2 , gdyż według regulaminu: uczeń otrzymał
promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen oraz wykazuje
szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w
pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Gratulacje składa społeczność
MECHANIKA.