Czcionka:

Kontrast:

Technik teleinformatyk

 1. Opis kierunku
  Teleinformatyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki i techniki, łączącą osiągnięcia informatyki, elektroniki i telekomunikacji. Dzisiaj trudno wyobrazi sobie życie codzienne bez telefonów, internetu czy telewizji. Dlatego współczesny świat wymaga kształcenia specjalistów potrafiących projektować, administrować i naprawiać sieciowe systemy komputerowe i telefoniczne oraz instalować i konfigurować serwery, routery, modemy, komputery i telefony.
 2. Informacja dodatkowe – uczniowie w ramach zajęć ponadprogramowych mogą nabyć inne przydatne umiejętności, takie jak: spawanie światłowodów, nauka programowania cyfrowych układów FPGA lub programowanie mikroprocesorów.
  W szkole działa Akademia CISCO, dzięki której uczniowie mogą uczestniczyć w następujących kursach:
  1. szkolenie „Get Connected” wprowadza do technologii informacyjnej, m.in. podstawy budowy komputera, pliki, katalogi, internet, media społecznościowe;
  2. „Cybersecurity Essentials” – rozwija fundamentalne zrozumienie cybernetycznego bezpieczeństwa, jak również odnosi się do informacji bezpieczeństwa sieci. „Introduction to Cybersecurity” – kursu bada szeroką tematykę bezpieczeństwa cybernetycznego;
  3. szkolenie „Intro to IoT” – zawiera przegląd podstawowych pojęć i wyzwań związanych z transformacją cyfrową. Wprowadzenie do Internetu rzeczy;
  4. szkolenie „Linux” jest serią kilku kursów dla początkujących administratorów systemu Linux;
  5. szkolenie „CPA C ++” to podstawy programowania, które uzupełnia umiejętności IT; szkolenia kończą się odpowiednim certyfikatem, wersje dostępne w języku angielskim;
  6. kurs „ITE” obejmuje podstawy technologii PC, sieci komputerowych oraz bezpieczeństwa;
  7. kurs „CCNA” oferuje uczestnikom możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych.
 3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
  1. INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi
  2. INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi
 4. Sylwetka absolwenta
  Co robi technik teleinformatyk:
  1. montuje komputery, instaluje w nich systemy operacyjne i oprogramowanie;
  2. diagnozuje stan techniczny komputerów oraz dokonuje ich naprawy i modernizacji;
  3. projektuje, buduje i uruchamia sieci komputerowe dla małych i średnich przedsiębiorstw /LAN / MAN / WAN/;
  4. instaluje oprogramowania sieciowe na serwerach;
  5. podłącza sieci lokalne do internetu;
  6. dba o bezpieczeństwo informacji w sieciach komputerowych oraz ochrania przed zawirusowaniem komputerów i sieci;
  7. montuje łącza teletransmisyjne oraz podzespoły i urządzenia wchodzące w skład sieci teleinformatycznej (hosty, serwery, routery, switche itp.);
  8. projektuje, buduje i uruchamia sieci telefoniczne;
  9. projektuje, buduje i uruchamia internetowe sieci telefoniczne VoIP;
  10. instaluje oprogramowanie i uruchamia centrale telefoniczne, telefony komórkowe, telefony ISDN, telefony VoIP;
 5. Technik teleinformatyk może znaleźć prace na stanowiskach:
  1. monterów i wykonawców urządzeń i sieci teleinformatycznych,
  2. konserwatorów i serwisantów urządzeń komputerowych i systemów teleinformatycznych,
  3. sprzedawców sprzętu i usług komputerowych,
  4. projektantów i administratorów sieci komputerowych,
  5. techników ds. utrzymania sieci komputerowych i zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.
 6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:
  Kształcenie na kierunku technik teleinformatyk odbywa się w szkolnych pracowniach wyposażonych w sprzęt takich firm jak: Slican, Cisco, Platan, Tp-link, Texas Instruments. Nasze pracownie wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt pomiarowy. Dysponujemy również niezbędnymi urządzeniami, kwalifikującymi szkołę jako w pełni funkcjonalny ośrodek egzaminacyjny.

Przedmioty punktowane

Technik teleinformatyk: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

Kliknij, aby obejrzeć prezentację