Czcionka:

Kontrast:

Technik spawalnictwa

1. Opis kierunku

Technik spawalnictwa to zawód obecnie bardzo poszukiwany i ceniony na rynku pracy, co wynika z faktu, że spawanie odgrywa bardzo istotną rolę we współczesnej gospodarce. Metodami spawalniczymi łączy się nie tylko stal i inne metale, ale także tworzywa sztuczne, kompozyty i materiały ceramiczne. Technologie spawania wykorzystywane są przy produkcji oraz wykonywaniu różnych prac remontowych.
Technik spawalnictwa to przede wszystkim specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i wykonywania różnego rodzaju prac spawalniczych wykorzystywanych praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu. Jest to jednocześnie fachowiec, który dzięki znajomości różnych metod wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym przygotowany jest do wykonywania i naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
Technik spawalnictwa zajmuje się organizowaniem, nadzorowaniem i wykonywaniem prac związanych z łączeniem, cięciem i zgrzewaniem materiałów oraz projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych.

2. Informacje dodatkowe

Ważnym zagadnieniem w kształceniu zawodowym jest łączenie teorii z praktyką. Mając to na uwadze nasza szkoła nawiązała współpracę z lokalnymi pracodawcami.
Kierunek objęty jest patronatem firm Mont Inox i ADR Polska S.A. Staż odbywany przez uczniów w tych znanych, o potwierdzonej renomie firmach daje im szansę zdobycia tak cenionego na współczesnym rynku pracy doświadczenia zawodowego. W ramach zajęć praktycznych uczniowie mają możliwość poznania nowoczesnych maszyn, urządzeń i narzędzi oraz spawalniczych technik łączenia stosowanych obecnie w procesie produkcyjnym. Takie rozwiązanie daje uczniom ponadto możliwość sprawdzenia ich funkcjonowania w pracy, np. w sferze zadań im przydzielonych, odpowiedzialności, kontaktu z innymi pracownikami itp. To wszystko przekłada się na to, że nasi absolwenci tego kierunku kształcenia bez problemu odnajdą się na rynku pracy, znajdując zatrudnienie i dobrze płatną, a jednocześnie ciekawą, dającą możliwość rozwoju zawodowego pracę.

Dodatkowym atutem odbywania zajęć praktycznych u pracodawcy jest możliwość zarobkowania już w czasie nauki w szkole, gdyż za staż uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

W ramach kształcenia uczniowie dodatkowo mają możliwość zdobycia książeczki spawacza i uprawnień potwierdzonych certyfikatami na poszczególne metody spawania.

Innowacja: programista operator robotów spawalniczych

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych.

4. Sylwetka absolwenta
Jako absolwent kierunku Technik spawalnictwa będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń

i narzędzi:

wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej,
wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej,
wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
2) w zakresie kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych:

rozróżniania wielorakich konstrukcji spajanych,
dobierania warunków spajania, wymagań jakości i metod badań połączeń dla wybranych rodzajów konstrukcji spawania,
planowania produkcji spawalniczej i organizacji stanowisk do spajania,
prowadzenia procesów spajania wybranymi metodami, zgrzewania, lutowania i klejenia,
nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spajanych.

5. Technik spawalnictwa może znaleźć zatrudnienie w:
przedsiębiorstwach produkcyjnych pojazdów mechanicznych, maszyn przemysłowych, maszyn rolniczych, taboru kolejowego;
zakładach świadczących usługi spawalniczo-ślusarskie, instalacyjno-montażowe, naprawczo-konserwatorskie;
górnictwie, przemyśle metalowym;
stoczniach, przedsiębiorstwach produkujących sprzęt wodny;
zakładach naprawczych infrastruktury transportowej;
zakładach rzemieślniczych. budownictwie
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:

Technik mechanik: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

Kliknij, aby obejrzeć prezentację