Czcionka:

Kontrast:

Technik robotyk

 1. Opis kierunku.

Technik robotyk to nowoczesny i atrakcyjny zawód przyszłości, łączący wiedzę z elektroniki, automatyki, mechatroniki i informatyki. Transformacja cyfrowa przemysłu i produkcji oraz popularyzacją idei przemysłu 4.0, wymusza na pracodawcach poszukiwania specjalistów w zakresie programowania, uruchomienia, obsługi, konserwacji oraz diagnostyki układów automatyki i robotyki.

Technik robotyk jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów w przemyśle.
Zawód ten jest odpowiedzią na potrzeby dynamicznie zmieniającej się światowej gospodarki, która w coraz większym stopniu opiera się na automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. Specjaliści z tego zawodu poszukiwani są do obsługi, instalowania i programowania procesów produkcji z wykorzystaniem robotów i układów automatyki przemysłowej.

Aby zostać technikiem robotyki trzeba być dokładnym, systematycznym, mieć zmysł techniczny i konstruktorski, posiadać umiejętność abstrakcyjnego myślenia i zdolności w zakresie nauk ścisłych. Robotyk musi interesować się nowinkami technicznymi i pogłębiać swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologii.

 • Informacja dodatkowe

W szkole realizowanych jest wiele projektów, w ramach których można uczestniczyć w zagranicznych praktykach zawodowych i szkoleniach, ostatnio Malta, Hiszpania i Wielka Brytania. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w pracowniach szkolnych oraz u pracodawcy – firmie, która objęła kierunek kształcenia patronatem: Automet Group Sp. z o.o.– przy wykorzystaniu najnowszych urządzeń, które posiada pracodawca.
Zainteresowani pracodawcy dysponują niezbędnym sprzętem wskazanym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie, a program nauczania będzie opracowany wspólnie z przedstawicielem pracodawcy z uwzględnieniem ich potrzeb.

 • Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

ELM.07 Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki

ELM.08 Eksploatacja i programowanie systemów robotyki

 • Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik robotyk:

 • czyta i wykonuje rysunek techniczny,
 • posługuje się programami CAD/CAM,
 • posługuje się dokumentacją techniczną oraz narzędziami pomiarowymi,
 • projektuje i uruchamia układy sterowania elektropneumatycznego,
 • programuje sterowniki PLC, panele HMI,
 • obsługuje i programuje roboty przemysłowe,
 • uruchamia i obsługuje układy mechaniczne i elektroniczne robotów,
 • posiada umiejętność tworzenia układów współpracy między robotami, projektowanie linii produkcyjnej obsługiwanej przez roboty przemysłowe.
 • Technik robotyk znajdzie zatrudnienie w:
 • zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń automatyki i robotyki,
 • w służbach utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych,
 • warsztatach naprawczych elementów i urządzeń automatyki i robotyki,
 • firmach instalujących roboty przemysłowe,
 • warsztatach naprawczych sprzętu automatyki i robotyki,
 • placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych, zajmujących się projektowaniem elementów i urządzeń automatyki i robotyki,
 • zakładach przemysłowych, w których są produkowane lub stosowane roboty przemysłowe na stanowiskach wdrożeniowych, konserwatorów i kontrolerów jakości,
 • w specjalistycznych punktach sprzedaży urządzeń automatyki i robotyki, pneumatyki i hydrauliki,
 • zawód ten daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
 • Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Pracownie i laboratoria specjalistyczne oraz miejsca odbywania praktyk są jednym z najważniejszych ogniw w procesie dydaktycznym nauczania zawodu – umożliwiają uczniom naszej szkoły praktyczne sprawdzenie wiadomości teoretycznych uzyskanych na przedmiotach zawodowych.
Pracownie szkolne są wyposażone w niezbędny sprzęt audiowizualny, multimedialny (w tym tablice interaktywne), komputery z oprogramowaniem, sprzęt i narzędzia do pomiarów, zestawy do nauki pneumatyki i elektropneumatyki, sterowniki PLC, oprogramowanie CAD, zestawy uruchomieniowe do układów cyfrowych i mikroprocesorowych, roboty edukacyjne i przemysłowe. Zajęcia będą odbywać się w grupach ćwiczeniowych, dzięki czemu umożliwia to uczniom dokładne zapoznanie się z badanymi układami i sprzętem pomiarowym będącym w dyspozycji poszczególnych pracowni.
Praktyczna nauka zawodu odbywać się będzie również u pracodawców, przy wykorzystaniu najnowszych urządzeń.

 1. Patronat

Kierunek technik robotyk jest objęty patronatem firmy Automet Group Sp. z o.o.
W ramach patronatu zapewniamy m. in.

 • program nauczania opracowany wspólnie z firmą patronacką, dostosowany do ich potrzeb,
 • organizacja dodatkowych kursów, staży i szkoleń specjalistycznych dla wyróżniających się uczniów,
 • stypendia motywacyjne dla najlepszych,
 • bieżące doposażenie pracowni specjalistycznych przez firmy partnerskie,
 • oferty pracy dla najlepszych absolwentów.

Przedmioty punktowane

Technik robotyk: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie