Czcionka:

Kontrast:

Operator obrabiarek skrawających

 1. Opis kierunku
  Operator obrabiarek skrawających należy do zawodów bardzo poszukiwanych na rynku pracy. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych. Praca operatora skupia się głównie na właściwym doborze materiałów i narzędzi obróbkowych, ustawieniu maszyny, obróbce przedmiotów, kontroli pracy maszyny oraz kontroli wykonania wyrobu zgodnie z dokumentacją techniczną.
 2. Informacja dodatkowe
  Kierunek objęty jest patronatem firmy ADR POLSKA S.A.
  Jako uczeń szkoły branżowej I stopnia kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających, praktyczną naukę zawodu (2 dni w tygodniu) będziesz odbywał/a w firmie ADR POLSKA S.A. na podstawie podpisanej z firmą ADR umowy o pracę.
  Zalety takiego rozwiązania:
  1. zatrudnienie ucznia jako pracownika młodocianego
  2. okres nauki wliczony do stażu pracy
  3. comiesięczne wynagrodzenie
  4. stypendia dla najlepszych uczniów
  5. możliwość udziału w specjalistycznych kursach i szkoleniach organizowanych przez ADR POLSKA S.A.
  6. możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji – KURS SPAWACZA finansowany przez ADR POLSKA S.A.
  7. Za pracę jako pracownik młodociany uczniowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości: I rok nauki- ok. 270 złotych miesięcznie, II rok nauki- ok. 330 złotych miesięcznie, III rok nauki- ok. 380 złotych miesięcznie.
  8. Ponadto, wyróżniający się uczniowie otrzymują od firmy premie motywacyjne.
 3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
  MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
  (po uzyskaniu dodatkowego dokumentu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji MEC.09. – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń, absolwent może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik)
 4. Sylwetka absolwenta
  Jako absolwent szkoły branżowej I stopnia zdobędziesz solidną wiedzę i umiejętności szczególnie wymagane w zawodzie operatora obrabiarek skrawających:
  1. wiedzę z zakresu mechaniki ogólnej
  2. materiałoznawstwa
  3. umiejętność czytania rysunków technicznych
  4. umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi
  5. możliwość uczestniczenia w specjalistycznych kursach i szkoleniach
  6. możliwość wyjazdu na kurs AutoCAD do Drezna w ramach projektu Erasmus +
   Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia masz możliwość kontynuowania nauki w 2-letniej szkole branżowej II stopnia, uzyskać tytuł technika i zdać maturę.
 5. Operator obrabiarek może znaleźć zatrudnienie w:
  1. przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem,
  2. przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców.

Przedmioty punktowane:

Operator obrabiarek skrawających: : matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród: informatyka, język angielski, geografia, historia, język obcy, technika, plastyka

Zajęcia w pracowni obrabiarek CNC