Czcionka:

Kontrast:

Technik pojazdów samochodowych

  1. Technik pojazdów samochodowych to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Wraz z bardzo szybkim rozwojem motoryzacji wzrasta zapotrzebowanie na dobrze wykształconych fachowców w zakresie obsługi, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych. Współczesne samochody to najnowsze rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne w zakresie mechaniki, elektroniki, informatyki i mechatroniki. Obecnie samochód to skomplikowane urządzenie, a producenci konkurując ze sobą przedstawiają ciągle nowe rozwiązania. Samochód taki musi serwisować, obsługiwać i naprawiać specjalista, znający budowę, zasadę pracy oraz tajniki naprawy i obsługi pojazdów. Tą osobą przygotowaną do wyzwań współczesności jest technik pojazdów samochodowych.
  2. Informacja dodatkowe – bezpłatny kurs prawa jazdy kat B, uczestnictwo w konkursach i zawodach organizowanych na szczeblu powiatowym, wojewódzkimi centralnym, uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych przez firmy branży motoryzacyjnej, oraz szkoleniach organizowanych przez szkołę w ramach projektów unijnych; np.: modelowanie 3D i tworzenie dokumentacji płaskiej – dwutygodniowy kurs w Niemczech, praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii i na Malcie
  3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

  1. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

a) diagnostyki stanu technicznego samochodów, motocykli i innych pojazdów silnikowych
b) wykonywania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
c) organizowania i prowadzenia procesu obsługi i naprawy samochodów i innych pojazdów

Technik pojazdów samochodowych przygotowywany jest przez Technikum Nr 2 w Sanoku do wykonywania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, potrafi ocenić stan techniczny pojazdu, zdiagnozować niesprawności, czytać dokumentację techniczną – także tą w języku angielskim. Absolwenta technikum przygotowujemy także do samodzielnego prowadzenia warsztatu samochodowego.

Jako absolwent naszej szkoły zdobędziesz solidne wykształcenie techniczne i nabędziesz umiejętności szczególnie poszukiwane przez pracodawców między innymi:

a) bardzo dobrą znajomość rysunku technicznego wraz z umiejętnością czytania dokumentacji technicznej,
b) sprawne posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami pomiarowymi,
c) znajomość budowy samochodów w tym pojazdów hybrydowych i elektrycznych,
d) znajomość podstaw diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów i urządzeń do tego stosowanych,
e) sposoby prowadzenia warsztatu samochodowego wraz z analizą i kalkulacją kosztów,
f) organizację stacji obsługi branży motoryzacyjnej.

  1. Technik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:

a) produkcyjnych w zakładach przemysłowych,
b) zakładach branży motoryzacyjnej ( wszystkich) na stanowiskach nadzoru technicznego,
c) firmach transportowych,
d) fabrykach samochodów i ich podzespołów,
e) salonach samochodowych,
f) firmach ubezpieczeniowych i firmach likwidujących szkody komunikacyjne,

oraz mogą podjąć się własnej działalności gospodarczej jako rzeczoznawcy techniczni.

  1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Kształcenie teoretyczne odbywa się w szkole w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych, a praktyczne w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku, gdzie instruktorzy pracują na najnowszym sprzęcie diagnostycznym. Praktyki zawodowe uczniowie odbywają u lokalnych pracodawców w warsztatach posiadających nowoczesną aparaturę diagnostyczną oraz niezbędny sprzęt pomiarowy i naprawczy a także przygotowana kadrę instruktorską.

Przedmioty punktowane:

Technik pojazdów samochodowych: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

Kliknij, aby obejrzeć prezentację