Czcionka:

Kontrast:

Wyjazd na szkolenie AutoCad – zakończenie projektu

Data publikacji: 25 lutego 2019, 09:26

W ostatnim dniu zajęć uczniowie w wyznaczonych przez prowadzącego grupach musieli przygotować projekt, który musieli przedstawić na zaliczenie zajęć. Prezentacja przygotowana przez poszczególne grupy przebiegała płynnie. Na zakończenie każdej prezentacji prowadzący jak również przedstawiciel firmy WBS, zadawali pytania związane z danym projektem. Na uwagę zasługuje fakt, że w każdym projekcie należało wykorzystać narzędzia dotyczące:

 • dopasowuje programu do własnych potrzeb,
 • tworzenie tekstów dwuwierszowych,
 • zmienia treści napisów,
 • zmienia wysokość napisów,
 • używa justyfikacji,
 • zmienia styl napisów,
 • używa różnych rodzajów czcionki,
 • tworzy tekst pod określonym kątem (np. tekst w pionie),
 • wpasowuje napis pomiędzy 2 punkty,
 • sprawdza pisownię,
 • tworzy paragraf tekstowy (kolor, szerokość, czcionka, granice),
 • tworzy nowy blok, usuwa i modyfikuje blok,
 • wstawia blok,
 • tworzy bibliotekę bloków,
 • tworzy odbicie lustrzane,
 • określa punkt wstawiania,
 • tworzy bloki o różnych kolorach i typach linii,
 • odzyskuje obiekty po wstawieniu do bloków,
 • wykorzystuje blok przy tworzeniu innych rysunków,
 • modyfikuje multilinię,
 • używa edytora konfiguracji urządzenia drukującego,
 • tworzy bryły proste, wyciągnięcia, bryły obrotowe,
 • fazuje i zaokrągla krawędzie brył, tworzy i usuwa odciski,
 • tworzy powłoki, modele krawędziowe, modele powierzchniowe,
 • modyfikuje modele 3D (tworzy szyki 3D, obraca, dopasowuje obiekty 3D, tworzy lustro, modeluje z zastosowaniem uchwytów),
 • używa poleceń: Zablokuj i Odblokuj, Zamknij/Otwórz,
 • wybiera wzór kreskowania,
 • używa skali.