Czcionka:

Kontrast:

Technik elektronik

 1. Opis kierunku
  Technik elektronik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający młodemu człowiekowi możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Urządzenia elektroniczne to zarówno komputery, zegarki, telefony i smartfony, instalacje alarmowe, sprzęt AGD i RTV, ale także układy sterowania współczesnych samochodów, w zakładach pracy, sterowanie bezprzewodowe, systemy inteligentnych budynków, fotowoltaika, sprzęt medyczny i mikroprocesorowe urządzenia programowalne.
  Elektronik to osoba odpowiedzialna za naprawę różnego rodzaju urządzeń elektronicznych, ich montaż, instalację i konserwację. Elektronik zajmuje się sprzętem i jego oprogramowaniem w zakładach produkcyjnych, usługowych (w drugim przypadku elektronik wyjeżdża do klientów w celu naprawy urządzeń w ich domach) i w domach prywatnych. Może być serwisantem, konstruktorem, kontrolerem jakości, a także sprzedawcą.
  Przemysł elektroniczny jest jedną z najbardziej dynamicznych gałęzi gospodarki. Pracodawcy oczekują absolwenta wyposażonego w wiele kluczowych umiejętności i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość, pogłębiać swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologii.
 2. Informacja dodatkowe
  W szkole realizowanych jest wiele projektów, w ramach których można uczestniczyć w zagranicznych praktykach zawodowych i szkoleniach, ostatnio Hiszpanii, Wielkiej Brytanii. Podstaw programowania uczymy poprzez wykorzystanie zaawansowanych technicznie zabawek politechnicznych – programowalnych klocków LEGO Mindstorms EV3.
 3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
  ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
  ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych
 1. Sylwetka absolwenta
  W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę o zjawiskach i prawach rządzących w świecie elektrotechniki i elektroniki, wiedzę i umiejętności z podstaw programowania, z zakresu elementów, układów elektronicznych , systemów operacyjnych i rodzajów sieci komputerowych, umiejętności instalowania i serwisowania systemów telewizji naziemnej, satelitarnej, kablowej i systemów monitoringu. To także umiejętności programowania mikrokontrolerów – układów elektronicznych, które są obecnie prawie w każdym urządzeniu powszechnego użytku.
  Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik elektronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
  1. organizowania w zakładach wytwórczych i naprawczych, placówkach badawczo-rozwojowych, oraz w innych jednostkach, stanowisk pracy przy produkcji, uruchamianiu i serwisowaniu urządzeń elektronicznych,
  2. organizowania stanowiska pracy zgodnego z zasadami ergonomii, BHP i ochrony środowiska,
  3. przeprowadzania kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji,
  4. uruchamiania i testowania urządzeń elektronicznych,
  5. nadzorowania i kontroli pracy urządzeń elektronicznych,
  6. diagnozowania stanu technicznego urządzeń elektronicznych,
  7. instalowania, konserwowania, użytkowania urządzeń elektronicznych,
  8. okresowych przeglądów podzespołów i urządzeń elektrycznych,
  9. oceny stan technicznego i dokonać naprawy urządzeń elektrycznych w przemyśle oraz w gospodarstwie domowym np. sprzętu AGD, elektronarzędzi itp.
  10. gwarancyjnego i pogwarancyjnego serwisu urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych,
  11. programowania urządzeń elektronicznych i sterowników PLC,
  12. projektowania i wykonywania instalacji inteligentnego domu,
  13. możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień: uprawnień SEP do 1 kV (w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV), a ponadto certyfikatu umiejętności programowania sterowników PLC oraz certyfikatu instalatora inteligentnych domów.
 2. Technik elektronik znajdzie zatrudnienie w:
  1. zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych,
  2. warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki,
  3. firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku,
  4. warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego,
  5. placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych, zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych,
  6. zakładach przemysłowych, w których są produkowane lub stosowane urządzenia elektroniczne na stanowiskach wdrożeniowych, konserwatorów i kontrolerów jakości,
  7. zakładach instalujących urządzenia elektroniczne,
  8. w specjalistycznych punktach sprzedaży urządzeń elektronicznych,
  9. zawód ten daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
 3. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
  Pracownie i laboratoria specjalistyczne są jednym z najważniejszych ogniw w procesie dydaktycznym nauczania zawodu – umożliwiają uczniom naszej szkoły praktyczne sprawdzenie wiadomości teoretycznych uzyskanych na przedmiotach zawodowych.
  Pracownie są wyposażone w niezbędny sprzęt audiowizualny, multimedialny (w tym tablice interaktywne), komputery z oprogramowaniem, sprzęt i narzędzia do pomiarów elektrycznych i elektronicznych, wykonywania i testowania instalacji elektrycznych, programowania PLC Logo Siemens, oprogramowanie CAD, sprzęt RTV, urządzenia alarmowe, zestawy uruchomieniowe do układów cyfrowych i mikroprocesorowych, Zajęcia odbywają się w grupach ćwiczeniowych, dzięki czemu umożliwia to uczniom dokładne zapoznanie się z badanymi układami i sprzętem pomiarowym będącym w dyspozycji poszczególnych pracowni.
 4. Patronat
  Kierunek technik elektronik jest objęty patronatem firmy EAE-Elektronik Sanok
  W ramach patronatu zapewniamy m. in.
  1. program nauczania opracowany wspólnie z firmami patronackimi
   i dostosowany do ich potrzeb,
  2. organizacja dodatkowych kursów, staży i szkoleń specjalistycznych dla wyróżniających się uczniów,
  3. stypendia motywacyjne dla najlepszych,
  4. bieżące doposażenie pracowni specjalistycznych przez firmy partnerskie,
  5. zajęcia praktyczne w EAE-Elektronik pod okiem instruktorów – wieloletnich praktyków zajmujących się elektroniką w przemyśle, lotnictwie i motoryzacji, w gospodarstwach domowych (AGD), elektroniką inteligentnych domów- PŁATNE STAŻE ZAWODOWE
  6. oferty pracy dla najlepszych absolwentów.

Przedmioty punktowane:

Technik elektronik: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

Kliknij, aby obejrzeć prezentację