Czcionka:

Kontrast:

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Data publikacji: 27 lipca 2022, 07:51

Szanowni Państwo!
Zachęcamy wszystkich, którzy nie znaleźli się na listach zakwalifikowanych do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych o złożenie w sekretariacie naszej szkoły podania o wzięcie udziału w rekrutacji uzupełniającej. Prawdopodobnie, będą jeszcze wolne miejsca na niektórych kierunkach w technikum oraz na kierunku mechanik pojazdów samochodowych w branżowej szkole I stopnia.