Regulamin
Turniej Pojazdów Zasilanych Wodą

Turniej Pojazdów Zasilanych Wodą (5)

poniedziałek, 01 luty 2016 19:45

Wyniki

Napisał

Wyniki V WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU POJAZDÓW ZASILANYCH WODĄ 2020

I miejsce - "Komodrive" z Zespołu Szkół w Bukowsku 

II miejsce - "Aqua Team" ze Szkoły Podstawowej w Zarszynie

III miejsce - "H2Owcy" ze Szkoły Podstawowej w Falejówce

IV miejsce - "Fiat 126p"ze Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach

V miejsce - "Mechanicy Mechaniory" ze Szkoły Podstawowej w Odrzechowej

poniedziałek, 01 luty 2016 17:44

Regulamin Turnieju Pojazdów Zasilanych Wodą

Napisał

§ 1 Informacje ogólne

1. Organizatorem Turnieju jest Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku, zwany w dalszej części regulaminu Organizatorem.

2. Udział w Turnieju może wziąć młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych, techników i zasadniczych szkół zawodowych.

3. Nie ma ograniczeń odnośnie liczby drużyn z poszczególnych szkół.

4. Nad prawidłowością przebiegu Turnieju czuwać będzie Komisja powołana przez Organizatora.

5. Turniej Pojazdów Zasilanych Wodą polega na zbudowaniu modelu pojazdu, który do poruszania się będzie wykorzystywał zamianę energii potencjalnej 1 litra wody na energię mechaniczną.

6. Przewidziano jedną konkurencję – maksymalny zasięg jaki osiągnie pojazd na 1 litrze wody .

7. W przypadku zgłoszenia znacznej ilości maszyn, Turniej może być podzielony na dwa etapy. Szczegóły organizacyjne zostaną podane na stronie http://zs2.sanok.pl po terminie przyjmowania zgłoszeń.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Turnieju w sytuacji zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.

9. Lista zgłoszonych uczestników będzie na bieżąco aktualizowana na stronie http://zs2.sanok.pl

10. Do Turnieju dopuszczone zostaną tylko te drużyny, które w terminie przyślą zgłoszenie potwierdzone przez Dyrektora Szkoły.

 – drogą email ( skan/zdjęcie zgłoszenia ) –  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 – drogą pocztową – Zespół Szkół Nr 2 ul. Stróżowska 15 38-500 Sanok 

11. Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej 14 dni przed ustalona datą Turnieju. W wyjątkowych przypadkach komisja może dopuścić drużynę bez wcześniejszego zgłoszenia.

12. Maszynę wykonuje i obsługuje zespół składający się max z dwóch uczniów. 

13. Każda drużyna obiera dla siebie nazwę.

14. Na Turniej zgłaszają się drużyny wraz z opiekunem podanym na zgłoszeniu. W razie nieobecności opiekuna na Turnieju, może zastąpić go inny nauczyciel z tej samej szkoły.

15. Na Turniej mogą zgłaszać się drużyny złożone z uczniów z różnych szkół i miast. Zgłoszenie powinno być potwierdzone przez Dyrektorów szkół uczestników danej drużyny. 

 

§ 2 Wymagania techniczne

Rysunek 1 Przykładowa koncepcja pojazdu

1. Maszyna może być wykonana z dowolnych materiałów.

2. Wysokość maszyny nie może przekroczyć 1 metra. Nie ma ograniczeń dotyczących pozostałych wymiarów i wagi maszyny.

3. Maszyna musi być tak skonstruowana, aby woda nie wyciekała poza pojazd.

4. Maszyna musi posiadać nieruchomy górny zbiornik o objętości minimum 1 litra zaopatrzony w zawór odcinający. Zbiornik ten wypełniony wodą zgromadzi energię potencjalną, która następnie zostanie zamieniona na energię mechaniczną. O sposobie zamiany energii potencjalnej wody na energię mechaniczną decydują konstruktorzy maszyny. Użyta w przykładowej koncepcji pojazdu turbina stanowi jedną z wielu możliwości zamiany energii potencjalnej wody na energię mechaniczną. Liczymy na kreatywność uczestników Turnieju i wiele różnych ciekawych rozwiązań.

5. Maszyna musi być tak skonstruowana, aby nie mogła się samodzielnie przemieszczać przed napełnieniem zbiornika wodą.

6. Po napełnieniu górnego zbiornika wodą i otwarciu zaworu pojazd musi ruszyć samodzielnie.

7. Zezwala się zamontowanie części mechanicznych zmieniających prędkości obrotowe ( przekładnie pasowe, zębate ).

8. Nie wolno instalować w maszynach dodatkowych elementów gromadzących energię, lub wykorzystywać inny rodzaj energii: sprężyn, silników elektrycznych, zbiorników ze sprężonym gazem, związków chemicznych itp.

9. W przypadku gdy konstruktorzy zdecydują się na zastosowanie dodatkowego ruchomego zbiornika, jego masa nie może przekroczyć 200 gramów.

10. Pojazd należy tak skonstruować, aby w miarę możliwości utrzymywał prostoliniowy kierunek jazdy.


§ 3 Przebieg Turnieju.

1. Rejestracja drużyn i losowanie kolejności startu.

2. Zarejestrowana drużyna umieszcza maszynę w miejscu oznaczonym jako „Park maszyn”.

3. Nie wolno wynosić maszyn z „Parku maszyn”.

4. Wywołana drużyna odbiera od Komisji pojemnik z wodą, zabiera swoją maszynę z „Parku maszyn” i udaje się na stanowisko startowe.

5. Każda drużyna ma prawo do wykonania dwóch prób.

6. Drużyna ma prawo zrezygnować z wykonywania drugiej próby.

7. Próby będą wykonywane bezpośrednio jedna po drugiej.

8. Jako wynik bierze się lepszy z dwóch wykonanych prób.

9. Każda drużyna ma max 3 minuty na przygotowanie maszyny do startu.

10. Po napełnieniu górnego zbiornika wodą i przeprowadzeniu ewentualnej regulacji maszyny, drużyna zgłasza Komisji gotowość do rozpoczęcia próby.

11. Przekroczenie czasu 3 min na przygotowanie maszyny do startu może być powodem niedopuszczenia przez Komisję do wykonania pierwszej próby. W takiej sytuacji Komisja może zezwolić drużynie na naprawę maszyny i wykonanie drugiej próby po starcie ostatniej drużyny.

12. Nie ma możliwości powtarzania drugiej próby.

13. W czasie przygotowań do startu opiekun może pełnić tylko rolę obserwatora.

14. Po wystartowaniu maszyny, aż do jej zatrzymania zawodnikom nie wolno ingerować w pracę maszyny.

15. Pomiaru dystansu pokonanego przez pojazd dokona Komisja powołana przez organizatora.

16. Dystans będzie mierzony w linii prostej.

17. W sytuacji gdy kilka maszyn osiągnie taki sam dystans o zwycięstwie zadecyduje czas przejazdu.

18. Naprawy maszyn przeprowadzanie są w miejscu wyznaczonym przez organizatora Turnieju.

19. Podczas dokonywania napraw nie zezwala się na używanie elektronarzędzi zasilanych prądem o napięciu 230 V.

20. Naprawa maszyny musi być dokonana w czasie trwania Turnieju.

21. W sytuacji gdy awarii ulegnie maszyna drużyny startującej jako ostatnia, Komisja może doliczyć max 20 minut na naprawę maszyny. Jeżeli maszyna nie została w tym czasie naprawiona, drużyna zostaje wykluczona z zawodów.

 

§. 4 Postanowienia końcowe.

1. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy.

2. Drużyny, które zajęły najwyższe miejsca otrzymują nagrody rzeczowe.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie maszyny w czasie wykonywania próby.

4. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu, wyżywienia, noclegu uczestników Turnieju, transportu maszyn.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wniesione na teren zawodów lub pozostawione rzeczy przez uczestników i obserwatorów w czasie zawodów.

6. Uczestnicy zachowujący się niewłaściwie na zawodach (niszczenie innych maszyn, bójki itp.) mogą być wyproszeni, a ich drużyny niedopuszczone do udziału w Turnieju.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia zdjęć zawodników, maszyn i osiągniętych wyników na stronie internetowej http://zs2.sanok.pl.

8.  Opiekun drużyny jest zobowiązany do zapoznania swoich zawodników z regulaminem Turnieju, jego treścią i warunkami przed rozpoczęciem Turnieju.

9. Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z przyjęciem warunków zawartych w regulaminie.

2020.01.01

V Wojewódzki Turniej Pojazdów Zasilanych Wodą

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w V Wojewódzkim Turnieju Pojazdów Zasilanych Wodą, który odbędzie się 03 marca 2020 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku o godz 10:00. Aby wziąść udział w turnieju należy do dnia 25 lutego 2020 r. przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. poprawnie wypełnione zgłoszenie potwierdzone przez Dyrektora szkoły.

 

 


 

2019.01.12

IV Wojewódzki Turniej Pojazdów Zasilanych Wodą


Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w IV Wojewódzkim Turnieju Pojazdów Zasilanych Wodą, który odbędzie się 28 lutego 2019 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku o godz 10:00. Aby wziąść udział w turnieju należy do dnia 11 lutego 2019 r. przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. poprawnie wypełnione zgłoszenie potwierdzone przez Dyrektora szkoły. 

Dla zwycięzców oprócz dyplomów przewidziano nagrody rzeczowe.

Turniej został zarejestrowany na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie co gwarantuje możliwość uzyskania dodatkowych punktów przy ubieganiu się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Uwaga!

Zmianie uległ regulamin turnieju.
W paragrafie §2 regulaminu dopisano następujące punkty:
5. Maszyna musi być tak skonstruowana aby nie mogła się samodzielnie przemieszczać przed napełnieniem zbiornika wodą.
9. W przypadku gdy konstruktorzy zdecydują się na zastosowanie dodatkowego ruchomego zbiornika, jego masa nie może przekroczyć 200 gramów.

 

 

 


 


2018.01.05

III Wojewódzki Turniej Pojazdów Zasilanych Wodą

Początek turnieju - 28 luty, godz.10:00 (górna sala gimnastyczna)

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III Wojewódzkim Turnieju Pojazdów Zasilanych Wodą, który odbędzie się 28 lutego 2018 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku.

Wypełnione zgłoszenia należy przesyłać do 15 lutego 2018 r.  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

 


 

2017.02.18

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU ELIMINACJI

 

Turniej  Pojazdów Zasilanych Wodą odbędzie się 24 lutego 2017 r.  o godzinie 10:00 w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku ul. Stróżowska 15

 

 


 

2016.12.31

Turniej Pojazdów Zasilanych Wodą odbędzie się 25 lutego 2017 r. Wypełnione zgłoszenia należy przesyłać do 15 lutego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Gwarantujemy dobrą zabawę i zdrową rywalizację.

 

 

 


 

2016.10.16

Zbliża się termin II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU POJAZDÓW ZASILANYCH WODĄ.

Szczegóły już wkrótce. Już dzisiaj gorąco zachęcamy do zapoznania się z regulaminem turnieju, opisem sugerowanej konstrukcji oraz obejrzenia krótkiego filmu prezentującego pojazd wykonany przez drużynę "Wodniczki" z gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej.

 

 

 

 


 

2016.02.01

I WOJEWÓDZKI TURNIEJ POJAZDÓW ZASILANYCH WODĄ

 

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego województwa podkarpackiego do udziału 
w „ I Wojewódzkim Turnieju Pojazdów Zasilanych Wodą”. Turniej odbędzie się 15.04.2016 w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku.

Turniej objęty jest honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
Turniej Pojazdów Zasilanych Wodą polega na zbudowaniu modelu pojazdu, który do napędu wykorzysta energię potencjalną 1 litra wody.
Celem Turnieju jest rozbudzanie zainteresowań technicznych, rozwijanie zdolności intelektualnych i manualnych, kształtowanie kreatywności i umiejętności pracy w grupie.
Turniej zostanie rozegrany w konkurencji „Maksymalny zasięg”. Dla uczestników Turnieju przewidziano oprócz dyplomów, atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Gwarantujemy dobrą zabawę i zdrową rywalizację.
Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować drogą elektroniczną na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Z poważaniem,
Organizator Turnieju
Zespół Szkół nr 2 w Sanoku

 


 

28.02.2016

Szanowny konstruktorze.

Jeśli nie masz pomysłu na zbudowanie pojazdu zasilanego energią wody, zasugeruj się konstrukcją, którą przedstawiam poniżej. Woda z górnego zbiornika poprzez zawór spływa do zbiornika dolnego. Dolny zbiornik pod ciężarem wody opada w dół powodując za pośrednictwem cięgna obrót osi z zamontowanymi na sztywno kołami.
Myślisz, że to ma sens?
Spróbuj wykonać małe doświadczenie. Weź dwie butelki – 1 i 2 litrową. Napełnij je wodą i połącz kawałkiem sznurka. Połóż na ziemi butelkę 2 litrową, a drugą unieś na wysokość 1 m i pozwól jej opadać. Zauważ, że 2 litrowa butelka przesuwa się pomimo, że jest dwa razy cięższa.

Im lżejszy będzie twój pojazd, tym lepiej. Jaki zasięg może mieć taki pojazd? To wszystko zależy od wysokości opadania dolnego zbiornika (tu jesteś ograniczony regulaminem – wysokość pojazdu nie może przekroczyć jednego metra), masy pojazdu (pojazd będzie na pewno ważył więcej niż 1 kg), średnicy kół i średnicy osi na którą będzie nawijane cięgno oraz od oporów ruchu. Im większa średnica kół tym większy będzie zasięg, ale pamiętaj, że średnica ośki też ma znaczenie.

 Do zbudowania maszyny będziesz potrzebował kilka listewek drewnianych, dwa pręty gwintowane o długości około 50 cm, 4 łożyska toczne, dwa pojemniki z tworzywa sztucznego o pojemności minimum 1 litra, 12 nakrętek M8, zaworek, linkę oraz 4 koła. W pierwszej kolejności postaraj się o dwa pręty gwintowane o średnicy 8 mm – można je kupić w sklepie z materiałami żelaznymi. Możesz również użyć lekkich i wytrzymałych prętów z tworzywa sztucznego (z takiego tworzywa wykonuje się np. kijki do nart) i niekoniecznie o średnicy 8 mm. Potrzebne będą również 4 łożyska – mogą to być łożyska SKF 618/8 jeśli zdecydujesz się na pręty o średnicy 8 mm. Te łożyska posiadają średnicę wewnętrzna 8 mm a zewnętrzną 16 mm. Przytnij odpowiednio listewki i złóż dwie ramki o kształcie zbliżonym do tego jak na rysunku poniżej. Użyj to tego celu wkrętów, gwoździ lub kleju. Nie podaję ci wymiarów, ale pamiętaj, że wysokość tej ramki plus promień koła nie może przekroczyć 1 m. Pamiętaj również, że im wyższy pojazd tym większy musi być rozstaw kół ponieważ twoja konstrukcja będzie wtedy bardziej stabilna.

 

Wykonaj dwa otwory o średnicy 16 mm i osadź w nich łożyska. Przy osadzaniu łożysk użyj kleju, ponieważ zabezpieczy to łożyska przed ewentualnym obrotem.

 


W jednym z gwintowanych prętów wywierć w środkowej części otwór i wciśnij kołek. Kołek ten będzie pomocny przy nawijaniu linki i umożliwi jej wypięcie w końcowej fazie ruchu pojazdu.

 


Połącz ramki za pomocą prętów gwintowanych i nakrętek.Zamocuj 4 koła. Możesz użyć kółek ze starego wózka dziecięcego, jakiejś zabawki lub wykonać samemu np. poprzez sklejenie kilku płyt CD.W dnie zbiornika zamontuj zaworek - na rynku jest mnóstwo małych i tanich zaworków z tworzywa sztucznego. W zaworze należy wywiercić dodatkowo mały otworek, który posłuży do zamocowania uchwytu na linkę. Ostatecznie funkcję zaworka może pełnić kawałek wężyka gumowego i klips zaciskowy, ale wtedy będziesz musiał pomyśleć nad innym rozwiązaniem mocowana uchwytu na linkę.Przygotowany zbiornik przymocuj do ramek


Przy pomocy linki zamocuj dolny zbiornik.

Nie zapomnij też zamocować dolny zbiornik na dodatkowym luźnym cięgnie, które sprawi, że po wypięciu linki zbiornik nie wypadnie z pojazdu.

 

poniedziałek, 01 luty 2016 17:32

Zgłoszone drużyny

Napisał

TURNIEJ POJAZDÓW ZASILANYCH WODĄ 2020

Lp.

Nazwa drużyny

Nazwa szkoły

1 Maluch Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach
2 Fiat 126p Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach
3 H2Owcy Szkoła Podstawowa w Falejówce
4 Kamodrive ZS Bukowsko
5 Aqua-Team Szkoła Podstawowa w Zarszynie
6 Mechaniory Szkoła Podstawowa w Odrzechowej
7 Ferrari Turbo Water Team Zespół Szkół w Lutowiskach
8
9
10
11
poniedziałek, 01 luty 2016 17:10

Karta zgłoszeń

Napisał

Skan lub wyraźne zdjęcie wypełnionej karty zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   w terminie do 25 lutego 2020 r

Poniżej znajdują się odnośniki umożliwiające pobranie karty zgłoszenia w formacie PDF i DOC.

                                                                  pdf    Pobierz kartę zgłoszenia PDF

 

 

 Pobierz kartę zgłoszenia DOC

 

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 46 gości oraz 1 użytkownik.

  • barbaraw