Czcionka:

Kontrast:

MATURA POPRAWKOWA

Data publikacji: 11 lipca 2022, 10:42

Informujemy, że absolwenci, którzy nie zdali jednego przedmiotu obowiązkowego, mają prawo do matury poprawkowej, która odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2022 r. Wnioski o maturę poprawkową należy złożyć do dnia 12 lipca 2022 r. do godz. 14:00 w sekretariacie szkoły. Na maturę należy zgłosić się w dniu 23 sierpnia 2022 r. o godz. 8:00 z dowodem tożsamości, naklejkami otrzymanymi w sesji majowej, długopisem z czarnym atramentem i przyborami odpowiednimi dla zdawanego przedmiotu.