Czcionka:

Kontrast:

Klasy patronackie w ZS 2 w Sanoku- nauczanie ku przyszłości

Data publikacji: 20 grudnia 2022, 10:56

Klasy patronackie jako przykład współpracy szkoły zawodowej z pracodawcą- pod takim hasłem Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku wraz z prelegentami z Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku zaprezentowali nowoczesne formy współpracy szkół z lokalnymi pracodawcami.

W siedzibie firmy EAE Elektronik na przykładzie kształcenia w zawodzie technik elektronik pokazano, czym jest współpraca z potencjalnym pracodawcą, jak owa współpraca wpływa realnie na proces edukacji absolwentów sanockiego Mechanika. Podobnie, w przypadku kształcenia w zawodzie technik spawalnictwa, ( patronat firmy ADR Polska S.A) integralną częścią realizacji podstawy programowej oraz realizacji zagadnień do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest włączenie pracodawcy w proces edukacji potencjalnych pracowników.

Także szkoła branżowa, której uczniowie jako pracownicy młodociani są zatrudnieni przez ADR Polska S.A praktyki zawodowe odbywają pod okiem doświadczonych instruktorów, wieloletnich praktyków w zawodzie operator obrabiarek skrawających.

Trwająca od lat doskonała współpraca zaowocowała objęciem patronatem wszystkich nauczanych w szkole kierunków, w który włączyły się również firmy Sanok Rubber Company oraz Automet.

Osoby na co dzień zajmujące się doradztwem zawodowym znalazły podpowiedź jak uatrakcyjnić funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, jak wesprzeć ucznia, który po klasie ósmej musi dokonać bardzo trudnego wyboru drogi życiowej, które zawody uznano za deficytowe, oraz jak pozyskać fundusze europejskie wspierające współpracę szkół zawodowych z lokalnym rynkiem pracy. Pozyskane fundusze pozwalają na organizację dodatkowych kursów kwalifikacyjnych w danym zawodzie ( jak choćby tzw. książeczki spawacza) a także płatnych staży. Projekty RPO województwa podkarpackiego pozwalają też wyposażyć szkolne pracownie w nowoczesny sprzęt do praktycznej nauki zawodu. W ciągu ostatnich trzech lat ZS2 zrealizował wszystkie we współpracy z firmami patronackimi.

Punktem kulminacyjnym konferencji było zwiedzanie jednej z najprężniej działających firm w naszym regionie oraz pokaz umiejętności uczniów zdobywających zawodowe szlify w realiach nowoczesnego zakładu pracy.

Ideą kształcenia dualnego jest włączenie pracodawców w proces edukacji, który ma realnie przygotować absolwentów nie tylko do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, lecz również do sprostania wymaganiom przyszłej drogi do kariery zawodowej. Potencjalni pracodawcy chętnie włączają się w proces edukacji, gdyż maja realny wpływ na wiadomości i umiejętności potencjalnych pracowników.

+2