Regulamin
poniedziałek, 01 luty 2016 17:44

Regulamin Turnieju Pojazdów Zasilanych Wodą

Napisał 

§ 1 Informacje ogólne

1. Organizatorem Turnieju jest Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku, zwany w dalszej części regulaminu Organizatorem.

2. Udział w Turnieju może wziąć młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych, techników i zasadniczych szkół zawodowych.

3. Nie ma ograniczeń odnośnie liczby drużyn z poszczególnych szkół.

4. Nad prawidłowością przebiegu Turnieju czuwać będzie Komisja powołana przez Organizatora.

5. Turniej Pojazdów Zasilanych Wodą polega na zbudowaniu modelu pojazdu, który do poruszania się będzie wykorzystywał zamianę energii potencjalnej 1 litra wody na energię mechaniczną.

6. Przewidziano jedną konkurencję – maksymalny zasięg jaki osiągnie pojazd na 1 litrze wody .

7. W przypadku zgłoszenia znacznej ilości maszyn, Turniej może być podzielony na dwa etapy. Szczegóły organizacyjne zostaną podane na stronie http://zs2.sanok.pl po terminie przyjmowania zgłoszeń.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Turnieju w sytuacji zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.

9. Lista zgłoszonych uczestników będzie na bieżąco aktualizowana na stronie http://zs2.sanok.pl

10. Do Turnieju dopuszczone zostaną tylko te drużyny, które w terminie przyślą zgłoszenie potwierdzone przez Dyrektora Szkoły.

 – drogą email ( skan/zdjęcie zgłoszenia ) –  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 – drogą pocztową – Zespół Szkół Nr 2 ul. Stróżowska 15 38-500 Sanok 

11. Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej 14 dni przed ustalona datą Turnieju. W wyjątkowych przypadkach komisja może dopuścić drużynę bez wcześniejszego zgłoszenia.

12. Maszynę wykonuje i obsługuje zespół składający się max z dwóch uczniów. 

13. Każda drużyna obiera dla siebie nazwę.

14. Na Turniej zgłaszają się drużyny wraz z opiekunem podanym na zgłoszeniu. W razie nieobecności opiekuna na Turnieju, może zastąpić go inny nauczyciel z tej samej szkoły.

15. Na Turniej mogą zgłaszać się drużyny złożone z uczniów z różnych szkół i miast. Zgłoszenie powinno być potwierdzone przez Dyrektorów szkół uczestników danej drużyny. 

 

§ 2 Wymagania techniczne

Rysunek 1 Przykładowa koncepcja pojazdu

1. Maszyna może być wykonana z dowolnych materiałów.

2. Wysokość maszyny nie może przekroczyć 1 metra. Nie ma ograniczeń dotyczących pozostałych wymiarów i wagi maszyny.

3. Maszyna musi być tak skonstruowana, aby woda nie wyciekała poza pojazd.

4. Maszyna musi posiadać nieruchomy górny zbiornik o objętości minimum 1 litra zaopatrzony w zawór odcinający. Zbiornik ten wypełniony wodą zgromadzi energię potencjalną, która następnie zostanie zamieniona na energię mechaniczną. O sposobie zamiany energii potencjalnej wody na energię mechaniczną decydują konstruktorzy maszyny. Użyta w przykładowej koncepcji pojazdu turbina stanowi jedną z wielu możliwości zamiany energii potencjalnej wody na energię mechaniczną. Liczymy na kreatywność uczestników Turnieju i wiele różnych ciekawych rozwiązań.

5. Maszyna musi być tak skonstruowana, aby nie mogła się samodzielnie przemieszczać przed napełnieniem zbiornika wodą.

6. Po napełnieniu górnego zbiornika wodą i otwarciu zaworu pojazd musi ruszyć samodzielnie.

7. Zezwala się zamontowanie części mechanicznych zmieniających prędkości obrotowe ( przekładnie pasowe, zębate ).

8. Nie wolno instalować w maszynach dodatkowych elementów gromadzących energię, lub wykorzystywać inny rodzaj energii: sprężyn, silników elektrycznych, zbiorników ze sprężonym gazem, związków chemicznych itp.

9. W przypadku gdy konstruktorzy zdecydują się na zastosowanie dodatkowego ruchomego zbiornika, jego masa nie może przekroczyć 200 gramów.

10. Pojazd należy tak skonstruować, aby w miarę możliwości utrzymywał prostoliniowy kierunek jazdy.


§ 3 Przebieg Turnieju.

1. Rejestracja drużyn i losowanie kolejności startu.

2. Zarejestrowana drużyna umieszcza maszynę w miejscu oznaczonym jako „Park maszyn”.

3. Nie wolno wynosić maszyn z „Parku maszyn”.

4. Wywołana drużyna odbiera od Komisji pojemnik z wodą, zabiera swoją maszynę z „Parku maszyn” i udaje się na stanowisko startowe.

5. Każda drużyna ma prawo do wykonania dwóch prób.

6. Drużyna ma prawo zrezygnować z wykonywania drugiej próby.

7. Próby będą wykonywane bezpośrednio jedna po drugiej.

8. Jako wynik bierze się lepszy z dwóch wykonanych prób.

9. Każda drużyna ma max 3 minuty na przygotowanie maszyny do startu.

10. Po napełnieniu górnego zbiornika wodą i przeprowadzeniu ewentualnej regulacji maszyny, drużyna zgłasza Komisji gotowość do rozpoczęcia próby.

11. Przekroczenie czasu 3 min na przygotowanie maszyny do startu może być powodem niedopuszczenia przez Komisję do wykonania pierwszej próby. W takiej sytuacji Komisja może zezwolić drużynie na naprawę maszyny i wykonanie drugiej próby po starcie ostatniej drużyny.

12. Nie ma możliwości powtarzania drugiej próby.

13. W czasie przygotowań do startu opiekun może pełnić tylko rolę obserwatora.

14. Po wystartowaniu maszyny, aż do jej zatrzymania zawodnikom nie wolno ingerować w pracę maszyny.

15. Pomiaru dystansu pokonanego przez pojazd dokona Komisja powołana przez organizatora.

16. Dystans będzie mierzony w linii prostej.

17. W sytuacji gdy kilka maszyn osiągnie taki sam dystans o zwycięstwie zadecyduje czas przejazdu.

18. Naprawy maszyn przeprowadzanie są w miejscu wyznaczonym przez organizatora Turnieju.

19. Podczas dokonywania napraw nie zezwala się na używanie elektronarzędzi zasilanych prądem o napięciu 230 V.

20. Naprawa maszyny musi być dokonana w czasie trwania Turnieju.

21. W sytuacji gdy awarii ulegnie maszyna drużyny startującej jako ostatnia, Komisja może doliczyć max 20 minut na naprawę maszyny. Jeżeli maszyna nie została w tym czasie naprawiona, drużyna zostaje wykluczona z zawodów.

 

§. 4 Postanowienia końcowe.

1. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy.

2. Drużyny, które zajęły najwyższe miejsca otrzymują nagrody rzeczowe.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie maszyny w czasie wykonywania próby.

4. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu, wyżywienia, noclegu uczestników Turnieju, transportu maszyn.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wniesione na teren zawodów lub pozostawione rzeczy przez uczestników i obserwatorów w czasie zawodów.

6. Uczestnicy zachowujący się niewłaściwie na zawodach (niszczenie innych maszyn, bójki itp.) mogą być wyproszeni, a ich drużyny niedopuszczone do udziału w Turnieju.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia zdjęć zawodników, maszyn i osiągniętych wyników na stronie internetowej http://zs2.sanok.pl.

8.  Opiekun drużyny jest zobowiązany do zapoznania swoich zawodników z regulaminem Turnieju, jego treścią i warunkami przed rozpoczęciem Turnieju.

9. Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z przyjęciem warunków zawartych w regulaminie.

Czytany 5452 razy Ostatnio zmieniany sobota, 12 styczeń 2019 16:41
Administrator

Administrator serwisu.

Strona: www.zs2.sanok.pl
Więcej w tej kategorii: « Aktualności Wyniki »

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.