Czcionka:

Kontrast:

Branżowa Szkoła II stopnia – informacje dla kandydatów

Informujemy, że prowadzimy nabór do szkoły branżowej II stopnia.
Nauka w niej trwa 2 lata i może zakończyć się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w zakresie drugiej kwalifikacji. Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku, przy ulicy Stróżowskiej 15.
Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w formie zaocznej (piątek po południu i sobota, co drugi tydzień).
Kształcenie zawodowe prowadzone jest w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku.
W roku szkolnym 2022/2023 planowane jest uruchomienie oddziału na kierunkach: technik pojazdów samochodowych i technik mechanik. Nauka trwa 4 semestry

Na I semestr branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:
• posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub absolwentów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.
• posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie,
• są absolwentami branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie,
• posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Ukończenie nauki w szkole branżowej II stopnia umożliwia zdanie matury i rozpoczęcie nauki na studiach wyższych.

ZawódSymbol kwalifikacjiNazwa kwalifikacjiUkończony zawód na poziomie szkoły branżowej I stopnia/ wymagania
technik pojazdów samochodowychMOT.06Organizacja i prowadzenie obsługi pojazdówsamochodowychabsolwenci branżowej szkoły I stopnia lub ZSZ, którzy posiadają certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji:
MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych (wcześniejsze M.12, MG.12.) w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych
albo
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (wcześniejsze: M.18., MG.18)
w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych
technik mechanikMEC.09.Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeńabsolwenci branżowej szkoły I stopnia lub ZSZ, którzy posiadają certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji:
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (wcześniejsze M.17., MG.17.) w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń
albo
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających (wcześniejsze M.19., MG.19.) w zawodzie operator obrabiarek skrawających
albo
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (wcześniejsze M.20., MG.20.)
w zawodzie ślusarz