Czcionka:

Kontrast:

Poznaj nas

Jesteśmy szkołą z największą ilością kierunków objętych patronatami firm w powiecie sanockim i powiatach ościennych

Kierunki objęte programami unijnymi dają możliwość odbycia płatnego stażu u pracodawców

Zajęcia teoretyczne mają zawsze swoje przełożenie na praktykę, ponieważ na większości naszych kierunków przynajmniej jeden dzień w tygodniu uczniowie spędzają w zakładzie ucząc się bezpośrednio od doświadczonych instruktorów – praktyków w swoim zawodzie

Klasy patronackie

Jesteśmy szkołą z największą ilością kierunków objętych patronatami firm w powiecie sanockim i powiatach ościennych

Baza dydaktyczna szkoły

Nowoczesne, dobrze wyposażone sale dydaktyczne, pracownie zawodowe i laboratoria, świetna baza sportowa (2 sale gimnastyczne, kompleks boisk Orlik, siłownia, strzelnica), szatnie z indywidualnymi szafkami, stołówka oraz mieszczący się w tym samym budynku internat dla uczniów naszej szkoły.

Programy UE

Na polu pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej jesteśmy liderem
w regionie.

Siła tradycji

Od wielu lat sanocki Mechanik jest synonimem jakości procesu kształcenia. Jego mury opuściło tysiące absolwentów a kariery zawodowe wielu z nich mogłyby posłużyć za scenariusz filmu w konwencji american dream.

Kierunki kształcenia

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku powstała w oparciu o analizę rynku pracy i wytyczne
Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących kształcenia zawodowego w naszym kraju. Elementem
wyróżniającym nas na sanockim rynku edukacyjnym jest ścisła współpraca z renomowanymi firmami
i jednymi z największych w okolicy zakładami pracy.

Oferta edukacyjna

Kierunki oferowane przez naszą placówkę są wykazywane przez Ministerstwo pracy jako te najbardziej
poszukiwane i te, na które w najbliższej przyszłości będzie największe zapotrzebowanie w gospodarce.
Z 24 najbardziej poszukiwanych zawodów kształcimy aż w 5 z nich, a wszystkie są objęte patronatem
lokalnych firm.

Aktualności

  • REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
    Szanowni Państwo!Zachęcamy wszystkich, którzy nie znaleźli się na listach zakwalifikowanych do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych o złożenie w sekretariacie naszej szkoły podania o wzięcie udziału […]
  • MATURA POPRAWKOWA
    Informujemy, że absolwenci, którzy nie zdali jednego przedmiotu obowiązkowego, mają prawo do matury poprawkowej, która odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2022 r. Wnioski o […]
  • MECHANIK POZNAJE POLSKĘ
    1 czerwca 2022 młodzież z ZS 2 miała okazję uczestniczyć w jednodniowej wycieczce szkolnej w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, które […]