Czcionka:

Kontrast:

Poznaj nas

Jesteśmy szkołą z największą ilością kierunków objętych patronatami firm w powiecie sanockim i powiatach ościennych

Kierunki objęte programami unijnymi dają możliwość odbycia płatnego stażu u pracodawców

Zajęcia teoretyczne mają zawsze swoje przełożenie na praktykę, ponieważ na większości naszych kierunków przynajmniej jeden dzień w tygodniu uczniowie spędzają w zakładzie ucząc się bezpośrednio od doświadczonych instruktorów – praktyków w swoim zawodzie

Klasy patronackie

Jesteśmy szkołą z największą ilością kierunków objętych patronatami firm w powiecie sanockim i powiatach ościennych

Baza dydaktyczna szkoły

Nowoczesne, dobrze wyposażone sale dydaktyczne, pracownie zawodowe i laboratoria, świetna baza sportowa (2 sale gimnastyczne, kompleks boisk Orlik, siłownia, strzelnica), szatnie z indywidualnymi szafkami, stołówka oraz mieszczący się w tym samym budynku internat dla uczniów naszej szkoły.

Programy UE

Na polu pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej jesteśmy liderem
w regionie.

Siła tradycji

Od wielu lat sanocki Mechanik jest synonimem jakości procesu kształcenia. Jego mury opuściło tysiące absolwentów a kariery zawodowe wielu z nich mogłyby posłużyć za scenariusz filmu w konwencji american dream.

Kierunki kształcenia

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku powstała w oparciu o analizę rynku pracy i wytyczne
Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących kształcenia zawodowego w naszym kraju. Elementem
wyróżniającym nas na sanockim rynku edukacyjnym jest ścisła współpraca z renomowanymi firmami
i jednymi z największych w okolicy zakładami pracy.

Oferta edukacyjna

Kierunki oferowane przez naszą placówkę są wykazywane przez Ministerstwo pracy jako te najbardziej
poszukiwane i te, na które w najbliższej przyszłości będzie największe zapotrzebowanie w gospodarce.
Z 24 najbardziej poszukiwanych zawodów kształcimy aż w 5 z nich, a wszystkie są objęte patronatem
lokalnych firm.

Aktualności

  • Make a Wish Day
    W ramach naszego wspólnego projektu Erasmus+ szkoła partnerska Escola Profissional de Ciências Geográficas z Lizbony zaprasza nas do wspólnego świętowania „Make a Wish Day”, 26 […]
  • Zajęcia terenowe w Rezerwacie Przyrody Polanki
    Klasy technikum ochrony środowiska miały możliwość poznania jednej z form ochrony przyrody jaką jest rezerwat. W ramach zajęć plenerowych zwiedzili Rezerwat Przyrody Polanki, który znajduje […]
  • I Mistrzostwa Szkoły w Wędkarstwie!
    W piątkek 28 kwietnia, na stawach koło sanockich Sosenek, we współpracy z Kołem wędkarskim nr3 w Sanoku i EXTREME FISHING FEDERATION (wspierającej rozwój wędkarstwa wśród […]