INTEMPO

Kierunki kształcenia

INTEMPO

INTEMPO (4)

Zespół Szkół Nr 2 „Mechanik" w Sanoku we współpracy z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie serdecznie zapraszają na Konferencję warsztatową upowszechniającą rezultaty projektu „INTEMPO - Innovations in teaching mechatronics in automotive sector, practically oriented" realizowanego w ramach programu Erasmus+ Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, w sektorze: KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE, w latach 2016-2017. W projekcie uczestniczą szkoły oraz NGO z 6 krajów: Rumunia (beneficjent), Hiszpania, Niemcy, Włochy, Turcja i Polska. Ogólnym celem projektu jest wprowadzenie praktycznie zorientowanych innowacji w nauczaniu mechatroniki.
Konferencja odbędzie się 30.10.2017 r. (tj. poniedziałek), godz. 12.00-15.oo w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku, ul. Stróżowska 15.

Program konferencji: godz. 12.00 – 12:45

  • Powitanie uczestników konferencji – Jowita Nazarkiewicz, Dyrektor naczelny szkoły 
  • Przedstawienie ogólnych zasad programu Erasmus+ akcja KA 2 Partnerstwa Strategiczne – Elżbieta Komarnicka, konsultant Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu
  • Prezentacja projektu „INTEMPO - Innovations in teaching mechatronics in automotive sector, practically oriented" – Bożena Chabros-Jaklik, wicedyrektor szkoły, koordynator projektu

godz. 12:45- 13.00
Przerwa kawowa

godz. 13:00 – 13:45
Prezentacja rezultatów projektu:

  • przewodnika do nauczania mechatroniki (wytyczne programowe, zbiór metod, strategii, zasobów, które będą wykorzystywane przez nauczycieli podczas zajęć z uczniami) 
  • strony internetowej projektu - Marek Chimiak, nauczyciel przedmiotów zawodowych, członek zespołu projektowego

Dyskusja

godz. 13:45-14:15
Przerwa obiadowa

godz. 14:15- 15:00
Prezentacja metod nauczania – uczenia się - warsztaty praktyczne:

  • Wykorzystanie programowalnych klocków LEGO MINDSTORMS w procesie nauczania – Bogdan Buczek, nauczyciel przedmiotów zawodowych, członek zespołu projektowego
  • Podsumowanie konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny. Prosimy o zgłaszanie udziału do dnia 26.10.2017 r. najpóźniej do godz. 14.00 w sekretariacie szkoły, tel. 13 4653951, 604283587.

 

Z poważaniem
Jowita Nazarkiewicz, Dyrektor naczelny Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku Izabela Pyra, Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Już w najbliższym tygodniu  Mechanik będzie gościć 23 osoby z 4 krajów biorących udział w projekcie Erasmus+ INTEMPO na II Międzynarodowym Spotkaniu Szkoleniowym.

Przygotowaliśmy warsztaty: Laboratorium mechatroniki, wykorzystanie programowalnych zestawów Lego Mindstorms, ocena skuteczności metod nauczania przez odkrywanie i kreatywne rozwiązywanie problemów, które będzie prowadził pan B.Buczek i p. M.Wrona. Odbędzie się również szkolenie „ Wprowadzenie do projektowania i druku 3D”, przygotowane przez pana M.Chimiaka oraz pana M. Skalskiego.

Goście będą   mieli także okazję zapoznać się  z nowocześnie wyposażoną bazą dydaktyczną i laboratoriami naukowymi Instytutu Technicznego PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ im. Jana Grodka w Sanoku oraz odwiedzić Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny w Jasionce.

 

piątek, 12 luty 2016 14:19

Innowacje w nauczaniu mechatroniki

Napisała

  

Innowacje w nauczaniu mechatroniki w sektorze samochodowym zorientowane na praktykę zawodową INTEMPO

Koordynatorka szkolnych projektów Erasmus+, wicedyrektor Bożena Chabros-Jaklik oraz dwóch nauczycieli: Marek Chimiak i Marcin Wrona biorą udział w spotkaniu w Alba Iulia w ramach programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne. Jest to pierwsze spotkanie robocze inicjujące współpracę sześciu organizacji z różnych krajów.

"Alexandru Domșa" Technical High School z Rumunii

CFLI z Włoch
FA-Magdeburg z Niemiec
Edremit vocational education center z Turcji
Inercia Digital z Hiszpanii
School No. 2 in Sanok z Polski

 

Ogólnym celem projekt jest wprowadzenie praktycznie zorientowanych innowacji w nauczaniu mechatroniki. Mając na uwadze zidentyfikowane i przeanalizowane potrzeby, partnerstwo ustaliło następujące szczegółowe cele tego projektu:

- opracowanie, podczas dwuletniego projektu pomocniczego programu nauczania dla mechatroniki, dostosowanego do potrzeb edukacyjnych uczniów, jak i wymagań rynku pracy.

- opracowanie wytycznych do nauczania mechatroniki w drugim roku realizacji projektu (wytyczne mają obejmowac zbiór metod, strategii i zasobów, które będą wykorzystywane przez nauczycieli w zajęciach w klasie),

- zorganizowanie szkoleń dla 50 nauczycieli uczestniczących w projekcie na temat:

(1) narzędzi internetowych - Hiszpania (5 nauczycieli z Polski),

(2) korzystania z interaktywnych metod nauczania - Polska (21 uczestników z innych uczestniczących krajów),


- utworzenie wspólnej strony internetowej do nauczania, uczenia się oraz oceny, przeznaczonej zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów, tak aby proces nauczania i uczenia się był bardziej dynamiczny i dostępny. Strona internetowa została już utworzona- www.intempo-eu.eu będzie stale modyfikowana i aktualizowana.

poniedziałek, 14 grudzień 2015 21:37

(IN)TEMPO W MECHANIKU.

Napisała

                                                                            

Mam przyjemność poinformować, że kolejny nasz  projekt- 3 w tym roku J- w ramach programu Erasmus +  wygrał w konkursie wniosków i został zatwierdzony do realizacji. Akronim INTEMPO pochodzi od  pierwszych liter pełnego tytułu projektu:

” Innovations in teaching mechatronics in automotive sector, practically oriented”

 Sześć  organizacji edukacyjnych z sześciu różnych krajów :

  - Consorzio per la Formazione Logistica Intermodale- Włochy,

  -Colegiul Tehnic 'Alexandru Domsa" – Rumunia,

 - FA-Magdeburg GmbH – Niemcy,

- Edremit - Mesleki Egitim Merkezi – Turcja,

-Inercia Digital S.L. – Hiszpania oraz

-Zespół Szkół Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku – Polska

 

nawiązało współpracę i opracowało wspólny projekt, który ma na celu wymianę doświadczeń oraz opracowanie komplementarnych programów nauczania mechatroniki  dostosowanych do potrzeb edukacyjnych uczniów, a także do wymogów rynku pracy  a następnie wytycznych do nauczania  mechatroniki w drugim roku realizacji projektu. Mają one obejmować zbiór metod, strategii oraz zasobów, które będą wykorzystywane przez nauczycieli / trenerów podczas zajęć z uczniami.

 

 W ramach projektu mają być zorganizowane także szkolenia dla 50 nauczycieli / trenerów biorących udział w projekcie na temat:

 (1) narzędzi internetowych - krótkoterminowe szkolenia, w 2016 roku -Hiszpania

 (2) korzystania z interaktywnych metod nauczania – 2017 rok Polska

 oraz cztery spotkania robocze (Rumunia, Niemcy, Turcja,Włochy).

Zgodnie z założeniami projektu zostanie stworzona strona internetowa służąca do integracji oczekiwań  nauczycieli i studentów tak, aby proces nauczania-uczenia się był bardziej dynamiczny i  dostępny. Strona internetowa  zostanie utworzona w ciągu pierwszych miesięcy realizacji projektu i będzie stale modyfikowana i aktualizowana. Do celów edukacyjnych otrzymamy z projektu cztery zestawy Lego Mindstorms NXT education 2.0, które będą mogły być wykorzystywane przez naszych uczniów.

 

 Dziękuję panu Bogdanowi Buczkowi, który wspierał mnie swoja wiedzą podczas pisania projektu.

 

 

                                                   

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 87 gości oraz 0 użytkowników.