Erasmus+ 2017

Kierunki kształcenia

poniedziałek, 24 marzec 2014 15:35

Technik ochrony środowiska

Napisał 

1. Opis kierunku
Technik ochrony środowiska to kierunek przyszłości. W dobie polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej należy do pierwszej piątki zawodów, w których poszukuje się specjalistów.
Technik ochrony środowiska jest zawodem łączącym w sobie wiedzę z obszaru nauk przyrodniczych, prawa w ochronie środowiska i nauk technicznych umożliwiających stosowanie nowych technologii. Absolwenci technikum są dobrze przygotowani aby kontynuować naukę na wielu specjalnościach tego kierunku oferowanych przez uczelnie wyższe.

2. Informacje dodatkowe
Uczniowie raz w tygodniu odbywają  zajęcia praktyczne w laboratoriach firmy Sanok Rubber Company. W klasie trzeciej odbywają miesięczną praktykę zawodową w zakładach pracy, która umożliwia łączenie wiedzy teoretycznej z doświadczeniem zawodowym. Uczniowie w ramach projektów wyjeżdżają na praktyki zagraniczne – dotychczas odbywały się one w Hiszpanii, na Malcie i Maderze.
W ramach projektów uczniowie mają możliwość odbywania staży zawodowych, dzięki którym zdobywają dodatkowe doświadczenie zawodowe oraz otrzymują wynagrodzenie.

3. Kwalifikacja uzyskana w wyniku kształcenia
CHM.05. – Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska.

4. Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik ochrony środowiska będzie
przygotowany do wykonywania zadań :
-badania stanu środowiska
-prowadzenie eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji związanych ze składowaniem odpadów, uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków
-monitorowania poziomu zanieczyszczeń
-sporządzania bilansu zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wody i gleby
-określanie zgodności z normami oczyszczania ścieków, powietrza i odpadów
- planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami
- planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska
- planowania działań na rzecz przeciwdziałania degradacji środowiska
- obsługiwanie typowych dla techniki ochrony środowiska urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej
- przygotowanie propozycji zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym oraz prowadzenie kampanii na rzecz poprawy stanu środowiska a w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej

5. Technik ochrony środowiska może znaleźć pracę w :
- oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody
- stacjach sanitarno-epidemiologicznych
- laboratoriach monitorujących poziom zanieczyszczenia
- komórkach ochrony środowiska działów przemysłowych
- zakładach produkcyjnych o ciągach technologicznych produkujących zanieczyszczenie środowiska
- instytutach naukowo-badawczych
- składowiskach i sortowniach odpadów
- prywatnych zakładach specjalistycznych
- szkolnictwie zawodowym po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej

Przedmioty punktowane:

Technik ochrony środowiska: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród:  biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, przyroda

  

Kliknij, aby obejrzeć prezentację


 

 

 

Odwiedź nasz blog http://ochrona-srodowiska-zs2.blogspot.com/

Czytany 15222 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 12 grudzień 2021 05:47
Administrator

Administrator serwisu.

Strona: www.zs2.sanok.pl

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.