Praktyki

Kierunki kształcenia

Mechanik pojazdów samochodowych
Operator obrabiarek skrawających
Technik pojazdów samochodowych
Technik teleinformatyk
Technik ochrony środowiska
Technik mechanik
Technik automatyk
Technik elektronik
Technik spawalnictwa
Prev
02-03-2011
17-12-2017
02-03-2011
02-03-2011
24-03-2014
02-03-2011
07-11-2018
31-10-2018
30-01-2020
Next

bip

Praktyki

Praktyki (1)

czwartek, 30 maj 2019 12:04

Dziennik praktyk

Napisał

Każdy uczeń przystępujący do realizacji praktyki zawodowej w danym zakładzie jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia dziennika praktyk. Należy w nim zapisywać wykonywane zadania, uwagi, obserwacje i wnioski. Dziennik podlega ocenie, której dokonuje opiekun praktyk i zatwierdza wicedyrektor. W trakcie praktyki uczeń gromadzi udostępnione mu materiały mające związek z realizowaną tematyką, które stanowią załącznik do dziennika praktyk.
UWAGA!!!
Wydrukowany dziennik należy dostarczyć do wicedyrektora w celu opieczętowania na TYDZIEŃ przed rozpoczęciem praktyki.
W okresie 7 dni od ukończenia praktyki zawodowej uczeń zobowiązany jest przedstawić osobiście pełną dokumentację (wypełniony dziennik oraz ewentualne załączniki) celem wpisania ocen przez wychowawcę do dziennika lekcyjnego.

 

Dokumenty do pobrania:

Skierowanie na praktykę
Umowa o praktykę

Dzienniki praktyk:

Technik teleinformatyk po gimnazjum klasa 2

Technik teleinformatyk po gimnazjum klasa 3

Technik pojazdów samochodowych po gimnazjum klasa 2

Technik pojazdów samochodowych po szkole podstawowej klasa 2

Technik pojazdów samochodowych po gimnazjum i szkole podstawowej klasa 3

Technik mechanik klasa 2

Technik mechanik klasa 3

Technik ochrony środowiska klasa 2

Technik ochrony środowiska klasa 3

Technik elektronik

Technik automatyk po szkole podstawowej klasa 2

Technik automatyk po gimnazjum klasa 2

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 60 gości oraz 0 użytkowników.