Samorząd Uczniowski

Kierunki kształcenia

Mechanik pojazdów samochodowych
Operator obrabiarek skrawających
Technik pojazdów samochodowych
Technik teleinformatyk
Technik ochrony środowiska
Technik mechanik
Technik automatyk
Technik elektronik
Technik spawalnictwa
Prev
02-03-2011
17-12-2017
02-03-2011
02-03-2011
24-03-2014
02-03-2011
07-11-2018
31-10-2018
30-01-2020
Next

bip

Nabór

Nabór (17)

środa, 02 marzec 2011 16:54

Technik mechanik

Napisał

1. Opis kierunku
Technik mechanik to specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, zasad działania i projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych. Technik mechanik to również fachowiec z zakresu różnych metod wytwarzania, a w szczególności: obróbki skrawaniem, erozyjnej, plastycznej, cieplnej i spawalnictwa. Zadaniem technika mechanika jest tworzenie wielofunkcyjnych produktów o złożonej budowie z zastosowaniem najnowocześniejszych metod i technologii wytwarzania części maszyn. Technik mechanik zajmuje się projektowaniem maszyn, urządzeń ręcznych oraz w pełni zautomatyzowanych, projektowaniem urządzeń transportowych, układów pneumatycznych, hydraulicznych itp.

2. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia w Branżowej Szkole II Stopnia

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Warunkiem uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechanik jest zdobycie dwóch kwalifikacji MEC.09. oraz MEC.05 (Użytkowanie obrabiarek skrawających - kwalifikacja uzyskiwana po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia)

 

3. Sylwetka absolwenta
Jako absolwent kierunku Technik mechanik będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• wytwarzania części maszyn i urządzeń;
• dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
• instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
• obsługiwania maszyn i urządzeń;
• organizowania procesu produkcji;
• posługiwania się narzędziami pomiarowymi;
• posługiwania się dokumentacją konstrukcyjną;
• posługiwania się dokumentacją technologiczną;
• stosowania podstawowych metod obróbki;
• zdobędziesz umiejętności do aktywnego zachowania się na rynku pracy.

Gwarantujemy Ci solidne wykształcenie zawodowe techniczne i nabycie umiejętności szczególnie poszukiwanych obecnie przez pracodawców takich jak:
• Bardzo dobrą znajomość rysunku technicznego
• Umiejętność tworzenia dokumentacji produkcyjnej
• Znajomość procesów technologicznych
• Wykonywanie kalkulacji kosztowych wyrobów
• Umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi
• Możliwość uzyskania książeczki spawacza i certyfikatu na
   jedną z metod spawalniczych bez dodatkowego i kosztownego kursu kwalifikacyjnego
• Umiejętność programowania maszyn CNC

4. Technik mechanik może znaleźć zatrudnienie w:
Technicy mechanicy znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane, użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe i skrawające.
Technicy mechanicy są zatrudniani w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Najczęściej są zatrudniani na stanowiskach związanych z:
• obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych,
• montażem maszyn,
• kontrolą techniczną,
• organizacją i nadzorowaniem prac,
• konserwacją i naprawą eksploatowanych maszyn,
• organizowaniem zaopatrzenia i zbytu

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:

Technik mechanik: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród:  fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

 

   Kliknij, aby obejrzeć prezentację

 

Film reklamowy

 

 

 

 

 

 

środa, 02 marzec 2011 16:52

Technik teleinformatyk

Napisał

1. Opis kierunku
Teleinformatyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki i techniki, łączącą osiągnięcia informatyki, elektroniki i telekomunikacji. Dzisiaj trudno wyobrazi sobie życie codzienne bez telefonów, internetu czy telewizji. Dlatego współczesny świat wymaga kształcenia specjalistów potrafiących projektować, administrować i naprawiać sieciowe systemy komputerowe i telefoniczne oraz instalować i konfigurować serwery, routery, modemy, komputery i telefony.

2. Informacja dodatkowe - uczniowie w ramach zajęć ponadprogramowych mogą nabyć inne przydatne umiejętności, takie jak: spawanie światłowodów, nauka programowania cyfrowych układów FPGA lub programowanie mikroprocesorów.
W szkole działa Akademia CISCO, dzięki której uczniowie mogą uczestniczyć w następujących kursach:
1. szkolenie "Get Connected" wprowadza do technologii informacyjnej, m.in. podstawy budowy komputera, pliki, katalogi, internet, media społecznościowe;
2. "Cybersecurity Essentials" - rozwija fundamentalne zrozumienie cybernetycznego bezpieczeństwa, jak również odnosi się do informacji bezpieczeństwa sieci. "Introduction to Cybersecurity" - kursu bada szeroką tematykę bezpieczeństwa cybernetycznego;
3. szkolenie "Intro to IoT" - zawiera przegląd podstawowych pojęć i wyzwań związanych z transformacją cyfrową. Wprowadzenie do Internetu rzeczy;
4. szkolenie "Linux" jest serią kilku kursów dla początkujących administratorów systemu Linux;
5. szkolenie "CPA C ++" to podstawy programowania, które uzupełnia umiejętności IT; szkolenia kończą się odpowiednim certyfikatem, wersje dostępne w języku angielskim;
6. kurs „ITE" obejmuje podstawy technologii PC, sieci komputerowych oraz bezpieczeństwa;
7. kurs „CCNA" oferuje uczestnikom możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych.

3, Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi

 

INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

4. Sylwetka absolwenta
Co robi technik teleinformatyk:
• montuje komputery, instaluje w nich systemy operacyjne i oprogramowanie;
• diagnozuje stan techniczny komputerów oraz dokonuje ich naprawy i modernizacji;
• projektuje, buduje i uruchamia sieci komputerowe dla małych i średnich przedsiębiorstw /LAN / MAN / WAN/;
• instaluje oprogramowania sieciowe na serwerach;
• podłącza sieci lokalne do internetu;
• dba o bezpieczeństwo informacji w sieciach komputerowych oraz ochrania przed zawirusowaniem komputerów i sieci;
• montuje łącza teletransmisyjne oraz podzespoły i urządzenia wchodzące w skład sieci teleinformatycznej (hosty, serwery, routery, switche itp.);
• projektuje, buduje i uruchamia sieci telefoniczne;
• projektuje, buduje i uruchamia internetowe sieci telefoniczne VoIP;
• instaluje oprogramowanie i uruchamia centrale telefoniczne, telefony komórkowe, telefony ISDN, telefony VoIP;

5. Technik teleinformatyk może znaleźć prace na stanowiskach:
- monterów i wykonawców urządzeń i sieci teleinformatycznych,
- konserwatorów i serwisantów urządzeń komputerowych i systemów teleinformatycznych,
- sprzedawców sprzętu i usług komputerowych,
- projektantów i administratorów sieci komputerowych,
- techników ds. utrzymania sieci komputerowych i zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:
Kształcenie na kierunku technik teleinformatyk odbywa się w szkolnych pracowniach wyposażonych w sprzęt takich firm jak: Slican, Cisco, Platan, Tp-link, Texas Instruments. Nasze pracownie wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt pomiarowy. Dysponujemy również niezbędnymi urządzeniami, kwalifikującymi szkołę jako w pełni funkcjonalny ośrodek egzaminacyjny.

Przedmioty punktowane

Technik teleinformatyk: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród:  fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

 

   Kliknij, aby obejrzeć prezentację

 

środa, 02 marzec 2011 16:50

Technik pojazdów samochodowych

Napisał

1. Technik pojazdów samochodowych to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Wraz z bardzo szybkim rozwojem motoryzacji wzrasta zapotrzebowanie na dobrze wykształconych fachowców w zakresie obsługi, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych. Współczesne samochody to najnowsze rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne w zakresie mechaniki, elektroniki, informatyki i mechatroniki. Obecnie samochód to skomplikowane urządzenie, a producenci konkurując ze sobą przedstawiają ciągle nowe rozwiązania. Samochód taki musi serwisować, obsługiwać i naprawiać specjalista, znający budowę, zasadę pracy oraz tajniki naprawy i obsługi pojazdów. Tą osobą przygotowaną do wyzwań współczesności jest technik pojazdów samochodowych.

2. Informacja dodatkowe - bezpłatny kurs prawa jazdy kat B, uczestnictwo w konkursach i zawodach organizowanych na szczeblu powiatowym, wojewódzkimi centralnym, uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych przez firmy branży motoryzacyjnej, oraz szkoleniach organizowanych przez szkołę w ramach projektów unijnych; np.: modelowanie 3D i tworzenie dokumentacji płaskiej – dwutygodniowy kurs w Niemczech, praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii i na Malcie

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

a) diagnostyki stanu technicznego samochodów, motocykli i innych pojazdów silnikowych
b) wykonywania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
c) organizowania i prowadzenia procesu obsługi i naprawy samochodów i innych pojazdów

Technik pojazdów samochodowych przygotowywany jest przez Technikum Nr 2 w Sanoku do wykonywania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, potrafi ocenić stan techniczny pojazdu, zdiagnozować niesprawności, czytać dokumentację techniczną - także tą w języku angielskim. Absolwenta technikum przygotowujemy także do samodzielnego prowadzenia warsztatu samochodowego.

Jako absolwent naszej szkoły zdobędziesz solidne wykształcenie techniczne i nabędziesz umiejętności szczególnie poszukiwane przez pracodawców między innymi:

a) bardzo dobrą znajomość rysunku technicznego wraz z umiejętnością czytania dokumentacji technicznej,
b) sprawne posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami pomiarowymi,
c) znajomość budowy samochodów w tym pojazdów hybrydowych i elektrycznych,
d) znajomość podstaw diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów i urządzeń do tego stosowanych,
e) sposoby prowadzenia warsztatu samochodowego wraz z analizą i kalkulacją kosztów,
f) organizację stacji obsługi branży motoryzacyjnej.

5. Technik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:

a) produkcyjnych w zakładach przemysłowych,
b) zakładach branży motoryzacyjnej ( wszystkich) na stanowiskach nadzoru technicznego,
c) firmach transportowych,
d) fabrykach samochodów i ich podzespołów,
e) salonach samochodowych,
f) firmach ubezpieczeniowych i firmach likwidujących szkody komunikacyjne,

oraz mogą podjąć się własnej działalności gospodarczej jako rzeczoznawcy techniczni.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Kształcenie teoretyczne odbywa się w szkole w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych, a praktyczne w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku, gdzie instruktorzy pracują na najnowszym sprzęcie diagnostycznym. Praktyki zawodowe uczniowie odbywają u lokalnych pracodawców w warsztatach posiadających nowoczesną aparaturę diagnostyczną oraz niezbędny sprzęt pomiarowy i naprawczy a także przygotowana kadrę instruktorską.

Przedmioty punktowane:

Technik pojazdów samochodowych: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród:  fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

 

   Kliknij, aby obejrzeć prezentację


 

 

 

Strona 2 z 2